Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskolechef till Ljungsbro förskolorSista ansökningsdatum: 2017-03-05
Referensnummer: 135697

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Patrik Landström, skolområdeschef, 013-262653

Ansök här!

 • Vill du arbeta i en av Sveriges mest progressiva skolkommuner?
 • Är du en drivande, nytänkande och tydlig ledare? 
 • Brinner du för utvecklingsarbete inom förskolan? 
 • Vill du arbeta för utveckling i praktiken, utveckling som lyfter hela förskolans pedagogiska verksamhet?
 • Ser du samarbete som en förutsättning för att lyckas? 
 • Är du förtrogen med förskolans styrdokument? 
 • Vill du omge dig med många proffsiga medarbetare? 

Då är detta uppdraget för dig.

Om arbetsplatsen

Linköpings kommuns verksamhet inom förskola och grundskola är indelad i 4 geografiska skolområden; Norra, Södra, Västra och Östra. Varje område leds av en skolområdeschef. Norra skolområdets ledningsgrupp utgörs av 21 förskolechefer/rektorer som träffas med regelbundenhet och fungerar som ett stöd för varandra. Förskolechef är direkt underställd skolområdeschef. Ekonomer och HR- konsulter utgör en central del av förskolechefens stöd i vardagen. Arbetet som förskolechef innebär ansvar för ekonomi, personal samt inte minst verksamhetsutveckling. Förskolechefen ansvarar för att driva verksamhetsutveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål samt skapa och upprätthålla nätverk. En annan viktig del är att skapa förutsättningar för lärande hos personalen. Linköpings kommun har ett väletablerat chefsprogram som erbjuder ledare utvecklingsstöd för ett gott ledarskap.

"Förskolorna i Ljungsbro/ Vreta Kloster är en mötesplats där alla blir sitt bästa jag."

Ljungsbro/Vreta klosters förskolor utgör en del av Norra skolområdet. Ljungsbro ligger ca 15 kilometer från centrala Linköping och genomkorsas av vattendragen Göta Kanal och Motala ström. Områdets tre förskolechefer har tillsammans ansvaret för 14 förskolor och där arbetar 120 pedagoger och ca 575 barn har sin barnomsorgsplats. I verksamheten ingår även en familjecentral. Förskolecheferna har ett mycket nära och gott samarbete och driver det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans.

Arbetsbeskrivning

Som förskolechef har du personalansvar för ca 40 medarbetare som arbetar i verksamheten. Till stöd i arbetet med barn i behov av särskilt stöd finns psykolog och specialpedagog att tillgå. Förskolechefen kommer tillsammans med befintliga förskolechefer samt biträdande förskolechef att vara geografiskt placerade tillsammans på expeditionen i Ljungsbro skola. Här är även verksamhetens administrativa stöd lokaliserat.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som vågar vara ledare och som kan fortsätta driva utvecklingsarbetet i Ljungsbro framåt mot en ökad måluppfyllelse.

 • Vi vill att Du drivs av en vilja att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet samtidigt som Du arbetar målinriktat och åstadkommer resultat.
 • Vi vill att Du har ett långsiktigt engagemang för verksamheterna och samverkar med skolor i närområdet för hög måluppfyllelse.
 • Ditt ledarskap kännetecknas av lyhördhet, engagemang, tillit och förmågan att få Dina medarbetare att växa.
 • Som person ser Du sammanhang, är strukturerad och prioriterar rätt frågor.
 • Du står för tydlighet samt ser olika verksamheter och arbetar för att dessa samverkar med varandra.
 • Du skapar forum där diskussioner kan föras och har förmågan att skapa delaktighet.
 • Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och erfarenhet av arbete i förskolan.
 • Du har erfarenhet av arbetsledande befattning inom förskola. Det är meriterande om du genomgått rektorsprogrammet.

Vi kommer att göra urval löpande under ansökningstiden så skicka gärna din ansökan redan idag!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 5 mars 2017