Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskolechef till Södra skolområdet


Kontaktperson:
Christel Horsak, 0706-105561

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Linköpings kommuns verksamhet inom förskola och grundskola är indelad i 4 geografiska skolområden; Norra, Södra, Västra och Östra. Varje område leds av en skolområdeschef. I Södra skolområdet ingår 13 skolor från förskoleklass till år 9 samt tillhörande skolbarnomsorg och 22 förskolor. I området arbetar 20 förskolechefer och rektorer vilka träffas med regelbundenhet och fungerar som ett stöd för varandra. Förskolechef är direkt underställd skolområdeschef. Ekonomer och HR-konsulter finns som stödfunktion. Linköpings kommun har ett väletablerat chefsprogram som erbjuder ledare utvecklingsstöd för ett gott ledarskap.

Vårt område växer och vi söker därför en förskolechef till verksamheterna i Bestorp och Brokind. Du kommer att ansvara för en förskola i Bestorp samt två förskolor i Brokind, varav den ena är under uppbyggnad. Du har därmed möjlighet att vara med och skapa en ny förskoleverksamhet från grunden! Förskolorna ligger vackert belägna i södra Linköpings fina eklandskap med en närhet till Östgötaleden och Kinda Kanal.

"Lek och lärande med trygghet och glädje" - det är vår vision!

Omtanke, gemenskap och trygghet är viktigt för oss på förskolorna. Här arbetar vi med att stimulera barns utveckling genom att erbjuda lek, lärande och omsorg. Förskolorna har två till tre avdelningar och arbetar med åldersindelade grupper. Varje förskola har sin egen kock som lagar maten från grunden.

Du kommer att ha din arbetsplats på skolexpeditionen i den nybyggda skolan i Brokind, vilken beräknas stå klar i november 2016.

Arbetsuppgifter

Arbetet som förskolechef innebär ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Förskolechefen ansvarar även för att driva verksamhetsutveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål samt skapa och upprätthålla nätverk.

Förskolorna i området driver ett aktivt, systematiskt kvalitetsarbete som fokuserar på hur pedagoger och förskolans miljö kan bidra till barns möjligheter att lära. Karakteristiskt för förskolornas arbete är en öppen lärandemiljö, där barns intresse och inflytande är en central utgångspunkt för innehållet i förskolans undervisning. Som förskolechef har du personalansvar för ca 30 medarbetare som arbetar i verksamheten. Till stöd i arbetet med barn i behov av särskilt stöd finns specialpedagog samt psykolog anställda i området. Även kvalitetskoordinatorer finns som stöd.

Förskolecheferna samarbetar aktivt för att tillsammans utveckla förskoleverksamheterna i området. Inom enheten finns en tydlig struktur där arbetslagsledarna som ingår i enhetens ledningsgrupp har stort ansvar över förskolans verksamhet och ett tydligt uttalat uppdrag.

Kvalifikationer 

Vi söker dig som vill och vågar vara ledare och har ett intresse för utveckling av förskolans verksamhet mot ökad måluppfyllelse. Vi vill att du;

  • har ett stort intresse för utvecklingsfrågor
  • drivs av en vilja att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet samtidigt som du arbetar målinriktat och åstadkommer resultat.
  • har ett ledarskap som kännetecknas av lyhördhet, engagemang, tillit och förmågan att få dina medarbetare att växa
  • ser sammanhang, är strukturerad och prioriterar rätt frågor
  • är tydlig och närvarande samt ser olika verksamheter och arbetar för att dessa samverkar med varandra
  • skapar forum där diskussioner kan föras och har förmågan att skapa delaktighet

Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och erfarenhet av arbetsledande befattning inom förskola.

Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 28 augusti 2016