Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare med arbetslagsledarollSista ansökningsdatum: 2017-04-05
Referensnummer: 142320

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lena Ribbhammar, 013207082

Ansök här!

Är du en engagerad och drivande förskollärare med ett stort engagemang och en lust att driva och bygga upp Linköpings bästa förskola?

Om arbetsplatsen

Vår förskola ligger i natursköna Berga och består av fyra avdelningar med tillagningskök. Här möts barnen av engagerade pedagoger i inspirerande lärmiljöer. Vi har en fin närmiljö med stora möjligheter med bland annat Tinnerbäcken, vilket ger möjligheter till utforskande upptäcktsfärder tillsammans med barnen.

Här möts du dagligen av ett interkulturellt förhållningssätt genom att vi tar tillvara på barn, föräldrar och pedagogers erfarenheter för att samverka tillsammans. Vi är involverade i ett internationellt projekt med sex andra länder i Europa där vi arbetar med att utveckla föräldrasamverkan.

Arbetsbeskrivning

På vår förskola sätter vi alltid barnet i första rummet och ser vikten av ett nära samarbete med föräldrarna kring barnets utveckling och lärande. Vi är nyfikna på barnens frågor och tankar vilket ger dem inflytande och delaktighet i sin vardag. för att utmana barnen vidare i sin utveckling och i sitt lärande dokumenterar och reflekterar pedagoger och barn verksamheten tillsammans.

Hos oss är systematiska kvalitetsarbetet ständigt i fokus när vi utvecklar verksamheten. Vi arbetar med att utveckla våra arbetsmetoder för att följa det enskilda barnets utveckling och lärande. Ett av våra fokusområden är språk och kommunikation, vilket gör flerspråkigheten till en självklar del i arbetet eftersom vi dagligen möter och använder oss av flera olika modersmål i verksamheten.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du är en person med drivkraft och vilja. Du ser förändringar som något positivt och utvecklande, du är lösningsfokuserad och du har ett professionellt förhållningssätt till ditt yrke. Vi önskar att du har att du har ett medforskande arbetssätt och att du tar tillvara på varje vardagssituation på ett lek och lustfyllt sätt för att utmana barnen i sitt lärande och sin utveckling. Erfarenhet som arbetslagsledare i förskolan är en merit. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 5 april 2017