Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskollärare med arbetslagsledaruppdrag till Fredriksbergs förskolor


Kontaktperson:
Margareta Eineren, 013-205926

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Välkommen att bli en av oss i Fredriksbergs förskolor!

Våra förskolor i Fredriksberg finns på Ekholmsvägen 499, Järnåldersgatan 27, Trombongatan 6, Gryningsgatan 5 och Fredriksbergsvägen 31.

Vi söker en utbildad förskollärare med erfarenhet eller intresse av ett arbetslagsledaruppdrag till förskolan Ekholmsvägen 499.

Fredriksbergs förskolor arbetar efter en årsplan för strukturerat systematiskt kvalitetsarbete där arbetet är tydligt för såväl arbetslag som barngrupp. Förskolorna har ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt med ett dokumenterande och reflekterande arbetssätt. Lekmiljöerna inbjuder till ett lek- och lustfyllt lärande och att varje barn får bli sitt bästa jag. Vi fångar upp vad varje barn tänker och tycker och väver in läroplanens mål i projektarbetet.

Vi har ett internationellt samarbete med förskolorna i Emilia Romagna, Italien. Genom olika nätverk med pedagoger från våra förskolor skapar vi ett kollegialt lärande med samtal som utvecklar och ger energi. Du kan se fram emot att jobba i en utvecklande miljö med många möjligheter där vi tillsammans hittar nya vägar och arbetssätt för att på bästa sätt utveckla verksamheten med barnen i fokus. Vi strävar efter ett arbetsklimat där allas kompetenser tas tillvara och där samarbetet i arbetslaget är en central del.

Arbetsbeskrivning

I uppdraget som arbetslagsledare ingår du i sällskap med de andra arbetslagsledarna i områdets ledningsgrupp tillsammans med förskolechef, områdets förste förskollärare samt vår specialpedagog. Vi arbetar tillsammans med att utveckla vårt arbete och ger dig verktyg för att du ska kunna arbeta för ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete.

Som förskollärare och arbetslagsledare ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas på din förskola. Du har huvudansvaret på din förskola för den pedagogiska utvecklingen och arbetar målinriktat med våra prioriterade mål samt följer upp och utvärderar verksamhetens resultat. I rollen som arbetslagsledare ingår även att planera och genomföra arbetslagsmöten och därtill arbeta för delaktighet och gemenskap i arbetslaget.

Kvalifikationer

  • Du har examen/legitimation som förskollärare och är väl förtrogen med förskolans styrdokument.
  • Du är trygg i rollen som förskollärare – du är lyhörd och har förmåga att se till varje barns individuella intressen och förutsättningar samt har förmåga att entusiasmera och engagera barn till en lustfylld och kreativ verksamhet.
  • Du har god samarbetsförmåga och har ett positivt bemötande mot barn, föräldrar och kollegor.
  • För att lyckas i rollen som arbetslagsledare är du därtill kommunikativ och tydlig, har intresse för att driva utvecklingsfrågor och verkar för ett positivt och inkluderande klimat. Du arbetar strukturerat med förmåga att prioritera, delegera och fatta beslut.
  • Det är meriterande om du tidigare har haft en arbetsledande funktion i förskolan eller annat ledaruppdrag.  

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 31 augusti 2016