Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare med arbetslagsledaruppdrag till Innerstaden/GarnisonenSista ansökningsdatum: 2017-06-23
Referensnummer: 155584

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Sara Engfelt / Förskolechef, 013-263979

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskoleområdet Innerstaden/Garnisonen består av tre förskolor och en öppen förskola som är placerad i Tannefors. Förskoleområdet ingår i Östra skolområdet.

Förskolan Atlas ligger i Atlasskolans hus där de  har en egen avdelad gård och tillgång till skogsdunge och nära till naturområden. Förskolan Rotegatan ligger centralt på Garnisonsområdet i Linköping med närhet till fina naturområden och en fin lärmiljö på sin gård. Förskolan startade 2012 och har eget tillagningskök. Förskolan Ådalagatan ligger centralt på Ådalagatan 2 och 14.

Nu söker vi engagerade förskollärare till förskolorna på Atlas och Rosenkällan. Förskolorna har flera avdelningar med barn i åldern 1-5 år. Vill du vara med och driva och utveckla förskolans verksamhet? Välkommen med din ansökan!

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas. Du har huvudansvar för den pedagogiska utvecklingen och att skapa trygga förutsättningar för barns lärande och utveckling i samspel med pedagoger, barn och föräldrar.

Förskolor Innerstaden arbetar utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation som stöd. Vår gemensamma barn och verksamhetssyn är nyfikna, kreativa och kompetenta barn och pedagoger.

Du har tillgång till en egen lärplatta som ett pedagogiskt verktyg för att synliggöra förskolans kvalitet och barns utveckling och lärande.

Specialpedagogisk kompetens finns och är en god resurs som stöd till förskolornas arbete med barn med behov av särskilt stöd.

En av tjänsterna inkluderar ett arbetslagsledaruppdrag.

Kvalifikationer

Du har förskollärarexamen med inriktning mot förskola. Du har goda pedagogiska kunskaper och är väl förtrogen med förskolans läroplan och styrdokument och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten.

Vi söker dig som:

  • har förmåga att se alla barn och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar.
  • har kunskap och ett stort intresse för att arbeta med barns språkutveckling och språklig medvetenhet.
  • kan skapa trygghet genom att vara en tillgänglig, lyssnande och tydlig pedagogisk ledare.
  • kan entusiasmera och engagera barnen till en lustfylld och kreativ vistelse på förskolan.
  • har förmågan att tänka nytt, är engagerad och ser möjligheter att utveckla och att utvecklas.
  • delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor.
  • är lyhörd och kommunikativ när det gäller såväl barn som vuxna.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 23 juni 2017