Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare och Barnskötare till Tallboda förskolorSista ansökningsdatum: 2016-11-02
Referensnummer: 118809

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Malin Hellström Förskolechef, 013-263631

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskollärare och Barnskötare till Tallboda förskolor.

Förskolor Tallboda har 6 förskolor med c: 240 barnomsorgsplatser med närhet till skog och grönområde. Tallboda är beläget c:a 5 km öster om Linköping och har goda cykel och bussförbindelser.

Nu öppnar vi en ny garantiförskola mitt i Tallboda Centrum. Är du förskollärare eller barnskötare och alltid velat vara med och starta en förskola från början så skicka in en ansökan till oss nu.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifter Förskollärare:

Som förskollärare ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas. Du har huvudansvaret för den pedagogiska utvecklingen och har tillsammans med arbetslaget ansvaret för att skapa trygga förutsättningar för barns lärande och utveckling.

Arbetsuppgifter Barnskötare:

Som barnskötare har du tillsammans med arbetslaget ansvaret för att skapa trygga förutsättningar för barns lärande och utveckling och tillsammans utvecklar ni verksamheten i enligt med läroplanens mål och intentioner. 

Hos oss i Tallboda får du:

 • Tillgång till ett härligt personalgäng som stöttar varandra
 • Fina miljöer runtomkring förskolorna, nära till skog och natur
 • En möjlighet att vara med och påverka ditt pedagogiska arbete
 • Reflektionstid både i ditt arbetslag men även enskilt varje vecka
 • Nätverksträffar med andra pedagoger i området för att utveckla vår verksamhet genom kollegialt lärande
 • Tillgång till egen lärplatta och ett digitalt verktyg som vi använder till att bedriva vårt systematiska kvalitetsarbete
 • 4 studiedagar per år
 • Tillgång till förste förskollärare, kvalitetskoordinator och specialpedagog för att stötta dig i ditt arbete

Kvalifikationer

Våra förväntningar på dig är att:

 • Du är utbildad Förskollärare eller utbildad Barnskötare
 • Du är med och skapar trygghet genom ett professionellt förhållningssätt
 • Du har en positiv inställning till ditt arbete och ett stort intresse för att utveckla nya arbetsmetoder.
 • Du är engagerad och lyhörd mot både barn och vuxna
 • Du har stort barnfokus
 • Du ser vikten av att skapa pedagogiska lärmiljöer som är utvecklande och stimulerande för barnen
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 2 november 2016