Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare på förskolan KnektgatanSista ansökningsdatum: 2016-08-18
Referensnummer: 108942

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Inger Collin, 013-207991

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Knektgatan ligger i stadsdelen Berga och gränsar till det nya bostadsområdet Södra Ekkällan. Förskolan ligger i östra skolområdet i Linköping.

Förskolan har härliga omgivningar med närhet till skog och grönområden. Det finns goda bussförbindelser in till centrala Linköping.

Förskolan består av fyra avdelningar. Vi har en förskola med många olika kulturer som berikar vår verksamhet. Som stöd i det pedagogiska arbetet har vi ett nära samarbete med vår specialpedagog som är knuten till förskolan. Flera av personalen på förskolan har flerspråkig kompetens. Vi samarbetar med två andra förskolor i området med olika kompetenser bl.a. med brobyggare.

Inför hösten har vi gjort förändringar i vår organisation för att underlätta utvecklingen av barnens lärande i förskolan. Vilket bl.a. innebär att all pedagogisk personal är med i en lärandegrupp, varje arbetslag har en timmes reflektion/vecka, varje arbetslag har 2 kvalitets- och utvecklingsdagar utöver studiedagarna.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ska du tillsammans med arbetslaget och hela förskolan ansvara för det systematiska kvalitetsarbetet vilket innebär att utvärdera, analysera och planera verksamheten utifrån förskolan läroplan.

Du driver det pedagogiska arbetet i barngruppen, har ett starkt barnfokus och skapar miljöer så det blir stimulerande och utmanande för barnens utveckling. Vi håller på att utveckla vår föräldrasamverkan vilket också är en arbetsuppgift för alla pedagoger.

Kvalifikationer

Förskollärarexamen med inriktning mot förskola

Vi söker dig som:

  • har förmåga att se till alla barn
  • har förmåga att entusiasmera och engagera barnen till en lustfylld och kreativ vistelse på förskolan
  • har en positiv inställning till att prova nya och utveckla befintliga arbetsmetoder
  • gärna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor
    har god samarbetsförmåga
  • har god insikt i värdegrundsarbete och har ett gott förhållningssätt
  • är intresserad av att arbeta i ett mångkulturellt område
  • är intresserad av att utveckla föräldrasamverkan

Vi vill att du är positiv, glad, lösningsfokuserad och har förmåga att se möjligheter i arbetet.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 19 augusti 2016