Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till ambulerande team i Skäggetorp, uppehållstjänstSista ansökningsdatum: 2016-09-06
Referensnummer: 111444

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lena Nilsson, förskolechef, 013-20 72 06

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vår vision: "En förskola för alla där människor och kunskap växer."

Att vara förskollärare inom förskoleverksamheten i Skäggetorp innebär att vara en del av ett arbetslag som är i ständig utveckling. Här arbetar engagerade, stolta och nyfikna pedagoger med mycket erfarenhet och kunskap. Arbetsklimatet är varmt, öppet och professionellt.

Som förskollärare i det ambulerande teamet ska du tillsammans med två kollegor ansvara för planering, genomförande, pedagogisk dokumentation och utvärdering av det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. För att nå läroplanens mål använder sig det ambulerande teamet av teater och drama i sitt pedagogiska arbete. Ett arbete som de själva framgångsrikt utvecklat. Det ambulerande teamet  löser av ordinarie personal i 27 arbetslag på förskolorna i Skäggetorp under deras pedagogiska utvecklingstid.

Skäggetorp är ett mångkulturellt område och förskolorna fokuserar särskilt på arbetet med barns språkutveckling. Som nyanställd får du en utbildning kring områdets språkutvecklande arbetssätt.

I Skäggetorp satsar vi mycket på personalens kompetensutveckling. Under detta läsår fokuserar vi särskilt på fortbildning inom naturvetenskap och teknik samt  jämställdhet och genus.

Områdets specialpedagog är en god resurs i arbetet med att stödja pedagoger och barn. 

I området finns även flerspråkiga ”brobyggare” som ett stöd mellan familjen och förskolan.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en förskollärare på 100% med uppehållsanställning.

Tjänsten gäller tillsvidare med start 161003 eller enligt överenskommelse.

Vid brist på sökande med adekvat utbildning kan barnskötare komma ifråga för tidsbegränsad anställning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förskollärar-/lärarexamen med behörighet att undervisa i förskola 1-5 år.

Du har: 

  • goda kunskaper i svenska språket både i tal oh skrift
  • förmåga att se alla barn och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar
  • förmåga att kombinera omsorg och lärande för att ge alla barn de bästa förutsättningar att utvecklas och lära
  • en positiv inställning till att prova nya och utveckla befintliga arbetsmetoder och som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor
  • förmåga att skapa trygghet genom att vara en tillgänglig, inlyssnande och tydlig pedagogisk ledare
  • förmåga att entusiasmera och engagera barnen till en lustfylld och kreativ vistelse på förskolan.
  • insikt om och värdesätter föräldrars betydelse för att uppnå en verksamhet som håller hög kvalitet.

Erfarenhet av arbeta med teater och drama med barn är meriterande.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 6 september 2016