Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Änggårds förskolaSista ansökningsdatum: 2016-09-25
Referensnummer: 113118

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Inger Idegren, 013-207832

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Änggårds förskolor i Lambohov består av 4 förskolor och nu söker vi ny kollega till vår förskola på Utsädesgatan 120.

Förskolan har tre avdelningar där barnen är fördelade utifrån åldershomogena grupper.

Förskolorna i området arbetar temainriktat där barnens intressen och tankar tas tillvara. Utifrån det skapas projekt där barnen blir del av ett utmanande och lustfyllt lärande. För att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten använder vi oss av pedagogisk dokumentation som verktyg och arbetssätt. Vi lägger stor vikt på de pedagogiska miljöerna, såväl inomhus som utomhus, och förändrar och anpassar dem utifrån barnens behov och intressen. Som personal hos oss får du vara del av pedagogiska nätverk. I nätverken ges möjlighet att reflektera kring sin verksamhet tillsammans med kollegor. Varje arbetslag har kvalitetsdag fem dagar per år då det ges tid att följa upp och utveckla sitt arbete.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare har du huvudansvar för den pedagogiska verksamheten och att arbeta med de prioriterade målen. Tillsammans med arbetslaget planeras och genomförs det pedagogiska arbetet enligt förskolans läroplan och de lokala styrdokumenten.

Kvalifikationer 

Du har förskollärarexamen eller en lärarexamen med inriktning mot förskola. Vi söker dig som:

  • har goda pedagogiska kunskaper, är väl förtrogen med förskolans läroplan och styrdokument och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten
  • är ansvarstagande, trygg i dig själv och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
  • har positiv inställning till att utveckla och prova nya arbetsmetoder och gärna delar med dig av kunskaper och erfarenheter till kollegor
  • är lyhörd, har förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar samt har förmågan att entusiasmera och engagera barn
  • har förmåga att samarbeta och delta aktivt i arbetslag samt har ett respektfullt förhållningssätt gentemot barn och föräldrar

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet från arbete i förskola är meriterande.

Vi har valt att i denna rekryteringsprocess genomföra en rekryteringskväll den 6 oktober mellan 17 och 20 på Apotekaregatan 13C där du har möjlighet att träffa flera förskolechefer samtidigt. Har du sökt flera av våra tjänster kommer du under en och samma kväll att bli inbokad på kortare intervjuer hos våra förskolechefer. Du kommer denna kväll också ha möjligheten att besöka flera montrar som vi har satt upp för att du ska kunna få information och inspiration kring hur vi inom Linköpings kommun arbetar i våra förskolor.

Vi bjuder på enklare förtäring under kvällen.

Om du av en eller annan anledning inte kan delta under denna kväll så ber vi dig nämna detta i ditt personliga brev.

Välkommen med din ansökan!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 september 2016