Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Atlas förskolaSista ansökningsdatum: 2017-04-10
Referensnummer: 133794

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Gabriella Kindstrand, 013-263451

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Atlas är en liten förskola centralt belägen på garnisonsområdet i Linköping.

33 barn är  inskrivna i barngruppen (1-5 år). Förskolan ligger i Atlasskolans hus och delar sin utemiljö med skolan men har egen liten gård, tillgång till en skogsdunge på baksidan och med fina naturområden i närområdet (Tinnerö).

Förskolan har internationalisering som inriktning och ser mångfalden som resurs i arbetet. Ett gott förhållningssätt och bemötande och vårt sociala samspel är grunden i verksamheten. Vi arbetar just nu i ett spännande projekt kring hållbar utveckling.

Arbetsbeskrivning

Förskolläraransvar enligt uppdraget i Läroplanen för förskolan Lpfö 98 rev. 16

Huvudansvar för den pedagogiska verksamheten i en barngrupp.  

Kvalifikationer

  • Högskoleexamen med inriktning mot förskolebarn/förskollärarlegitimation krävs. 

Vi söker en förskollärare som är trygg i sin yrkesroll och väl förtrogen med gällande styrdokument och förskollärares uppdrag. Du har god samarbetsförmåga och är självständig, initiativrik och målinriktad. Du är en ansvarstagande person som skapar trygghet och har ett förhållningssätt som är situations anpassat.

Till detta uppdrag söker vi dig som har förmåga att tänka nytt, är engagerad och ser möjligheter att utveckla och utvecklas. Du har personlig mognad och ett förhållningssätt som stämmer överens med förskolans värdegrund. Du är lyhörd och kommunikativ när det gäller såväl barn som vuxna.  

  • Grundläggande IT-kunskaper efterfrågas.
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 10 april 2017