Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Blästad förskolorSista ansökningsdatum: 2017-06-16
Referensnummer: 154609

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Marie Bjärud Carlsson, förskolechef, 013-20 84 30

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vår vision – Varje barn har rätt att bli sitt bästa jag i samspel med andra

Vi vill gärna att du blir vår kollega och vi välkomnar såväl ny som gammal erfarenhet!

Vi finns i södra delen av Linköping och är belägna i Ekholmen.

Våra förskolor består av förskolorna Ekholmsvägen 115, Stenhagsvägen 7, Grindstugevägen 2 och Bronsåldersgatan 50. Vi söker nu en förskollärare till Grindstugevägens förskola.

Arbetsbeskrivning

När du arbetar hos oss är du vill vi att du delar vårt engagemang och fokus på uppdraget som förskollärare. Det innebär inflytande och delaktighet. Vi är öppna för förändringar och utvecklar verksamheten med bland annat pedagogisk dokumentation som verktyg.

Vi utvecklar arbetet genom reflektion både med barnen och med kollegor. Vi har reflektionstid dagtid både individuellt och i grupp samt ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete som följer vår årsplan.

Hos oss finns pedagogistor som stöd i vårt arbete och vi har även en ateljerista. Vi satsar mycket på kompetensutveckling i form av nätverk och kollegialt lärande som leds av våra pedagogistor. Som stöd i vårt arbete har vi också en specialpedagog. 

Vi genomför kontinuerligt utbildning för samtliga pedagoger i pedagogisk dokumentation och ett utforskande arbetssätt i samarbete med Reggio Emilia-institutet i Stockholm. Vi har också ett internationellt samarbete med Emilia Romagna i Italien.

Är du nyexaminerad förskollärare erbjuder vi en erfaren mentor samt erfarenhetsutbyte med andra kollegor.

Kvalifikationer

Vi vill att du är en ansvarstagande person som både är trygg och skapar trygghet. Du ser dig själv som en viktig del av arbetslaget och har en god förmåga till samarbete.

Du är lyhörd och har förmåga att se till varje barns individuella intressen och förutsättningar samt har förmåga att entusiasmera och engagera barn till en lustfylld och kreativ verksamhet. Du är medveten om miljöns påverkan på barns lärande. Vi vill att du har ett positivt bemötande mot barn, föräldrar och kollegor.

Intervjuer sker löpande varför det är bäst att inte dröja med ansökan.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 17 juni 2017