Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till EkholmenSista ansökningsdatum: 2016-09-25
Referensnummer: 111419

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Kristina Ekman, 013-208430

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ett medvetet val – Varje barn har rätt att bli sitt bästa jag i samspel med andra.

Vi vill gärna att du blir vår kollega och vi välkomnar såväl ny som gammal erfarenhet! Vi finns i södra delen av Linköping och är belägna i Ekholmen. Våra förskolor består av förskolorna Ekholmsvägen 115, Stenhagsvägen 7, Grindstugevägen 2 och Bronsåldersgatan 50.

Vi söker nu förskollärare till Ekholmsvägen 115 och Stenhagsvägen 7.

Arbetsbeskrivning

Att arbeta hos oss innebär att vara del av ett gäng som är stolta över sitt uppdrag och mycket engagerade. Det innebär inflytande och delaktighet. Vi är öppna för förändringar och utvecklar verksamheten med bland annat pedagogisk dokumentation som verktyg.

Under 2016 fortsätter vi att utveckla ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. Vårt gemensamma tema är ”Barnen skapar sin utevistelse och utemiljö”. Detta övergripande tema utmynnar i olika projekt med fokus på naturvetenskap och teknik. Vi utvecklar arbetet genom reflektion både med barnen och med kollegor. Vi har reflektionstid dagtid både individuellt och i grupp samt ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete som följer vår årsplan.

Vi genomför kontinuerligt utbildning för samtliga pedagoger i pedagogisk dokumentation och ett utforskande arbetssätt i samarbete med Reggio Emilia-institutet i Stockholm. Vi har också ett internationellt samarbete med Emilia Romagna i Italien.

Vi har egna utbildade pedagogistor som stöd i vårt arbete och har även anställt en ateljerista. Vi satsar mycket på kompetensutveckling i form av nätverk och kollegialt lärande som leds av en av våra pedagogistor. Som stöd i vårt arbete har vi också en egen anställd specialpedagog. 

Är du nyexaminerad förskollärare erbjuder vi en erfaren mentor samt erfarenhetsutbyte med andra kollegor.

Kvalifikationer

Vi vill att du är en ansvarstagande person som skapar trygghet. Du är lyhörd och har förmåga att se till varje barns individuella intressen och förutsättningar samt har förmåga att entusiasmera och engagera barn till en lustfylld och kreativ verksamhet. Du har god förmåga att samarbeta och har ett positivt bemötande mot barn, föräldrar och kollegor.

Vi har valt att i denna rekryteringsprocess genomföra en rekryteringskväll den 6 oktober mellan 17 och 20 på Apotekaregatan 13C där du har möjlighet att träffa flera förskolechefer samtidigt. Har du sökt flera av våra tjänster kommer du under en och samma kväll att bli inbokad på kortare intervjuer hos våra förskolechefer. Du kommer denna kväll också ha möjligheten att besöka flera montrar som vi har satt upp för att du ska kunna få information och inspiration kring hur vi inom Linköpings kommun arbetar i våra förskolor.

Vi bjuder på enklare förtäring under kvällen. Välkommen!                                                                                             

Om du av en eller annan anledning inte kan delta under denna kväll så ber vi dig nämna detta i ditt personliga brev.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 september 2016