Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskollärare till Familjecentralen Droppen i Ljungsbro


Kontaktperson:
Marita Skult, 013-206817
Fackliga representanter:
Lena Josefsson, lärarförbundet, 013-206843

Ansök här!

Inom utbildningsförvaltningen arbetar ca 4500 tillsvidareanställda och 500 timanställda. Förvaltningen har verksamheter inom bland annat förskola och annan pedagogisk verksamhet, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration, fritidsverksamhet för ungdomar och LSS-verksamhet för barn och ungdomar. Utbildningsförvaltningen har även ett utbildningskontor med förvaltningsledning med en barn- och ungdomsavdelning och en bildningsavdelning. Utbildningskontoret ansvarar för övergripande planering, ledning, samordning och uppföljning av verksamheterna.

Om arbetsplatsen

Familjecentralen Droppen är en öppen förskola som är beläggen i Ljungsbro. Droppen har stora och ljusa lokaler som inbjuder till lek, aktivitet, samvaro och avkoppling. I samma hus finns även BVC och Vårdcentral. Förskolan är öppen måndag-torsdag och varje dag erbjuds fika till självkostnadspris. Ljungsbro ligger ca 13 km utanför Linköping och det går enkelt att ta sig både med bil och buss.

Arbetsbeskrivning

Familjecentralen i Ljungsbro söker 1 förskollärare för tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad 75 %. Verksamhetens arbete sker i samarbete med BVC och Råd och Stöd.

Familjecentralen syftar till att bedriva förebyggande och hälsosfrämjande verksamhet för barn och vuxna utifrån familjens egna resurser. Familjecentralen Droppen i Ljungsbro är en mötesplats där kommunens och landstingets service till småbarnsfamiljer finns under samma tak. Basen för familjecentralen är öppna förskolan, barnhälsovården och Råd och Stöd inom socialtjänsten i samverkan med mödravården. Föräldrar och barn erbjuds en god miljö med tillgång till olika kompetenser. På familjecentralen kan man som vårdnadshavare få stöd i stort och smått, delta i föräldrautbildning och tematräffar samt diskutera med andra vårdnadshavare.

Familjecentralen/Öppna förskolan är en plats dit vårdnadshavare kommer tillsammans med sina barn i åldrarna 0- 5 år. Verksamheten vänder sig i huvudsak till vårdnadshavare och barn i närområdet men är även öppen för övriga. Öppna förskolan ska erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna, samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social gemenskap. Där kan vårdnadshavare lära känna varandra, lära av varandra och utbyta erfarenheter. Genom erfaren och välutbildad personal kan de när de så önskar få råd och stöd eller lotsas vidare dit där de kan få den hjälp och stöd de behöver. Personalen på Familjecentralen/Öppna förskolan har ett salutogent arbetssätt. En viktig funktion är att fungera som förebild för vårdnadshavarna och arbeta för att stärka samspelet mellan vårdnadshavare och barn.

Kvalifikationer

Förskollärarexamen/legitimation.

  • Du har goda pedagogiska kunskaper, är väl förtrogen med förskolans läroplan och styrdokument och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten.
  • Du ser till barnens bästa och har en förmåga att entusiasmera och engagera barnen.             
  • Du ska ha ett kreativt och nyfiket förhållningssätt till både barn och vuxna.
  • Du är utåtriktad, har lätt för att skapa kontakt och har en positiv inställning till nya möten.
  • Du ser möjligheter och är öppen för förändringar. 
  • Du har god samarbetsförmåga och du delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
  • Du har ett positivt förhållningssätt och ett intresse för att vidareutveckla verksamheten tillsammans med kollegor och övriga vuxna.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 september 2016