Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Fogdegatan 60Sista ansökningsdatum: 2017-01-08
Referensnummer: 120313

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Ewa Westergreen Karlsson, förskolechef, 013-207271

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skäggetorp är ett mångkulturellt område och förskolorna i området fokuserar särskilt på arbetet med barns språkutveckling. Som nyanställd får du en utbildning i områdets språkutvecklande arbetssätt.

Under detta läsår arbetar vi utifrån våra prioriterade mål. "Naturvetenskap och teknik" och Jämställdhet och Genus". Vi lyfter fram det kollegiala lärandet och pedagogerna arbetar både i nätverksgrupper på studiedagar och i tvärgrupper på personalmöten för att ta tillvara pedagogernas kunskaper och erfarenheter. 

I Skäggetorp har vi ett ambulerande team som regelbundet löser av arbetslagen och detta möjliggör för arbetslagen att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet på dagtid.

Vi har en specialpedagog anställd i vårt område som är en god resurs i arbetet med att stödja pedagoger och barn, och även ett stöd i det språkutvecklande arbetet.

I området finns även flerspråkiga ”brobyggare” som är ett stöd för barn, föräldrar och pedagoger. Vi har även en processtödjare i Skäggetorp som arbetar på familjecentralen med att stödja nyanlända barn och föräldrar. Stöttar även våra pedagoger i det mångkulturella arbetet på förskolan.

Vi söker nu två förskollärare som tillsammans med övriga pedagoger kan vara med och utveckla vår verksamhet och att göra skillnad.

Arbetsbeskrivning

Vår vision: "En förskola för alla där människor och kunskap växer".

Att arbeta som förskollärare på förskolorna i Skäggetorp innebär att vara en del av ett arbetslag som är i ständig utveckling. Här arbetar engagerade, stolta och nyfikna pedagoger med mycket erfarenhet och kompetens. Arbetsklimatet är varmt, öppet och professionellt.

Förskolans övergripande pedagogiska arbete drivs av en utvecklingsgrupp, vars syfte är att skapa likvärdighet och sprida kunskap samt goda idèer mellan avdelningarna. Denna grupp leds av förskolans arbetslagsledare.

Förskolan består av tre avdelningar, två avdelningar med yngre barn och en avdelning med äldre barn.

I vårt område arbetar pedagogerna Reggio Emilia-inspirerat med att utforma stimulerande, utmanande och trygga lärandemiljöer. Ett arbete som är i ständig utveckling.

Pedagogerna arbetar temainriktat med olika projekt utifrån barnens intressen och utifrån våra prioriterade mål.

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärar-/lärarexamen med behörighet att undervisa i förskola.

Du har

  • goda pedagogiska kunskaper och är väl förtrogen med förskolans reviderade läroplan och styrdokument
  • är lyhörd och har förmåga att se till varje barns individuella intressen och förutsättningar
  • skapar trygghet i din omgivning genom att vara tydlig med ett medvetet och professionellt förhållningssätt som stämmer väl överens med förskolans värdegrund
  • vågar prova och utveckla arbetsmetoder eftersom du drivs av en vilja att se möjligheter till förbättringar i verksamheten
  • är en medforskande förskollärare som är nyfiken och vill arbeta med det kompetenta barnet
  • ger barnen möjlighet att formulera egna teorier och hypoteser 
  • goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 8 januari 2017