Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Förskolan Astrid, Tornhagens förskolorSista ansökningsdatum: 2017-02-15
Referensnummer: 133770

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Ann-Charlotte Jakobsson, förskolechef, 013-205308
Anne-Lie Armerö, bitr. förskolechef, 013-206159
Linn Palmquist, administratör, 013-206374

Ansök här!

 • Om arbetsplatsen

Tornhagens förskolor består av fem förskolor Majahuset, Astrid, Stengården, Kottebo och Lektorshagen.Området växer och här finns stor utvecklingspotential. Områden har närhet till Valla, Gamla Linköping,Rydskogen och inte minst till stadskärnan med exempelvis Stadsbibliotekets stora utbud, detta ser vi som en förmån.

På Tornhagens förskolor får du som förskollärare:

 • Reflektionstid tillsammans med kollegor
 • Möjlighet till fortbildning
 • Tydligt kvaliétetsarbete
 • En specialpedagog för området som stöttar ute i verksamheterna
 • Tillagningskök där man till största delen lagar maten från grunden
 • Nya eller nyrenoverade fräscha lokaler 

Astrid är en förskola med fyra avdelningar och plats för 61 barn.  Två avdelningar för de yngre barnen och två avdelningar för de äldre barnen. Vi delar barnen in barnen i mindre grupper under större delen av dagen. Vi utvecklar vårt arbete mot ett projektinriktat arbetssätt och vi har jobbat mycket med att utveckla våra lärmiljöer både inomhus och utomhus. Vår förskola kommer att flytta in i nya lokaler under 2018/19.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en driven förskollärare som vill vara med och utveckla Tornhagens förskolor framåt. Vi ser att du är en förskollärare som tar ett stort ansvar och som är en motor i verksamheten du ska gilla utmaningar och ha en positiv inställning till din yrkesroll.

 • Vi har arbetslagsledare som tillsammans med förskolechef, biträdande förskolechef och specialpedagog bildar en ledningsgrupp för området. Vi har en tydlig vision och en verksamhetsidé som grundar sig på Vygotskijs tankar. Detta ska skapa ramen för vår spelplan. Innanför linjer och hörnstolpar är det du som engagerad pedagog som spelarmatchen och det är ni som arbetslag som skapar det vinnande laget.

I västra skolområdets förskolor pågår just nu en fördjupad pedagogutbildning för ett flertal av våra pedagoger. Detta ska öka kunskapen och förståelsen för demokrati och inflytande samt ett projekterande arbetssätt.

 • Vi har jobbat fram ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete och förutom veckovis reflektion har vi fyra kvalitetshalvdagar per år där vi fördjupar oss i kvalitetsarbetet. Vi har en introduktionsplan för nyanställda och nyexaminerade.
  Kvalifikationer

Kvalifikationer

Förskollärarexamen

 • Du är väl förtrogen med våra styrdokument, framförallt läroplanen
 • Du sätter mötet med barnet i fokus och visar tillit till barnens förmågor
 • Du är trygg i att leda och organisera för en utvecklande lärandemiljö
 • Du känner ansvar för ditt eget lärande och din yrkesutveckling
 • Du är kreativt och har nyfiket förhållningssätt
 • Du visar förståelse för den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på och är öppen för att diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 15 februari 2017