Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till förskolan BataljonsgatanSista ansökningsdatum: 2017-05-17
Referensnummer: 143212

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Inger Collin, förskolechef, 013-207991

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi söker förskollärare till förskolan Ekkällan på Bataljonsgatan 24. Förskolan ligger i Södra Ekkällan som är ett nytt bostadsområde som gränsar till härliga omgivningar med närhet till skog och grönområden. Förskolan ligger i bottenvåningen på Ekkälleskolan.

Under detta läsår har vi gjort förändringar i vår organisation för att underlätta utvecklingen av barns lärande i förskolan. Vilket bl.a. innebär att all pedagogisk personal är med i lärandegrupp, vi har en kvalitets- och utvecklingsgrupp som håller samman likvärdigheten och fortbildningen mellan alla avdelningar. Varje arbetslag har en timmes reflektion/vecka samt två kvalitets- och utvecklingsdagar utöver studiedagarna varje termin.

Som stöd i det pedagogiska arbetet har vi:

  • en specialpedagog som är knuten till förskolorna i området.
  • brobyggare som stöd i det mångkulturella arbetet både för barn, föräldrar och personal
  • förste förskollärare som arbetar operativt med arbetslagen
  • kvalitetskoordinator i området

Vi strävar efter en god och trivsam arbetsplats där arbetsmiljöarbetet är en viktig. Vi arbetar för ett klimat där vi tar tillvara på varandras resurser och stödjer och hjälper varandra som kollegor. 

Som anställd får du förutom ett härligt pedagoggäng bl.a. arbetskläder, egen arbetes- Ipad, friskvårdspeng, fortbildning.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare blir du en i vårt arbetslag. Förhållningssätt, glädje och fokus på uppdraget i förskolans läroplan är några av de arbetsuppgifter som vi tycker är viktiga.

Vi arbetar med barnen i åldersindelningen 1-3 år och 3-5 år. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för det systematiska kvalitetsarbetet vilket innebär att utvärdera, analysera och planera verksamheten. Du driver det pedagogiska arbetet i barngruppen, har ett starkt barnfokus och skapar miljöer som gynnar barns utveckling och lärande.

För att förskolan ska upplevas positiv av alla är föräldrasamverkan också av stor betydelse.

Kvalifikationer

Förskollärarexamen

Vi söker dig som:

  • har goda pedagogiska kunskaper och är väl förtrogen med förskolans läroplan och styrdokument och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten
  • har positiv inställning till att utveckla och prova nya arbetsmetoder
  • gärna dela med sig av kunskaper och erfarenheter till kollegor
  • har god insikt i värdegrundsarbete och har ett gott förhållningssätt
  • är lyhörd och har god förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar
  • har god samarbetsförmåga

Vi vill att du är positiv, glad, lösningsfokuserad och har god förmåga att se möjligheter i arbetet.

Välkommen med din ansökan!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 18 maj 2017