Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Förskolan IslandetSista ansökningsdatum: 2016-09-25
Referensnummer: 113117

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Maria Bülow förskolechef, 013-263181

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Islandet öppnade i nya lokaler hösten 2014 och är en del av Änggårds förskolor. Vår vision är Att med glädje och engagemang, våga och vilja lära tillsammans, nu och för framtiden. Nu söker vi nya kollegor som vill vara med att leva vår vision tillsammans med oss.

I förskoleområdet arbetar vi med gemensamt tema som det här året är; Hur undersöker vi förvandling och förändring? Utifrån temat skapas projekt där barnen blir del av ett utmanande och lustfyllt lärande. På Islandet pågår just nu projekt där ljuset utforskas. Vi lägger stor vikt på de pedagogiska miljöerna, såväl inomhus som utomhus, och förändrar och anpassar dem utifrån barnens behov och intressen. Förskolan har 8 avdelningar och ett tillagningskök där våra två kockar lagar maten som serveras på förskolan.

Till Islandet hör en mobil förskola där de äldre barnen ges möjlighet att utöver den ordinarie förskoleverksamheten åka iväg med bussen och uppleva/utforska nya platser och miljöer. På en av förskolans avdelningar finns även kompetens att möta och stödja barn med grav språkstörning.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är förskollärare och vill vara med i vår fortsatta utveckling mot gemensamma mål.

Som stöd i vår verksamhet har vi arbetslagsledare som tillsammans med förskolechefer ingår i Änggårds förskolors ledningsgrupp. Vi har även en Pedagogista, förste förskollärare och en specialpedagog som utmanar och stöttar i såväl det dagliga arbetet som i det systematiska kvalitetsarbetet. Vårt systematiska kvalitetsarbete är strukturerat där veckoreflektionen sedan leder till fördjupat arbete under våra kvalitetsdagar.

Som förskollärare hos oss får du;

 • arbetskamrater som är kompetenta och engagerade
 • delta i nätverk som leds av vår pedagogista
 • kvalitetsdagar, 5 gånger/år där varje arbetslag ges tid till att fördjupa sig i sitt systematiska kvalitetsarbete
 • studiedagar 4 dagar/år med fortbildning kopplat till våra utvecklingsområden
 • generös friskvårdspeng
 • introduktion för nyanställda samt möjlighet till mentorskap för nyutexaminerade

Kvalifikationer

 • Du har förskollärarexamen
 • Du har goda pedagogiska kunskaper, är väl förtrogen med förskolans läroplan och styrdokument och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten
 • Du har ett nyfiket och kreativt förhållningssätt
 • Du har positiv inställning till att utveckla och prova nya arbetsmetoder och gärna delar med dig av kunskaper och erfarenheter till kollegor
 • Du är lyhörd, har förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar samt har förmågan att på ett sätt som är anpassat till situationen entusiasmera och engagera barn
 • Du har förmåga att samarbeta och delta aktivt i arbetslag samt har ett respektfullt  förhållningssätt gentemot barn och vuxna
 • Du tar ansvar för ditt eget lärande och yrkesutveckling

Vi har valt att i denna rekryteringsprocess genomföra en rekryteringskväll den 6 oktober mellan 17 och 20 på Apotekaregatan 13C där du har möjlighet att träffa flera förskolechefer samtidigt. Har du sökt flera av våra tjänster kommer du under en och samma kväll att bli inbokad på kortare intervjuer hos våra förskolechefer. Du kommer denna kväll också ha möjligheten att besöka flera montrar som vi har satt upp för att du ska kunna få information och inspiration kring hur vi inom Linköpings kommun arbetar i våra förskolor.

Vi bjuder på enklare förtäring under kvällen.

Om du av en eller annan anledning inte kan delta under denna kväll så ber vi dig nämna detta i ditt personliga brev.

Välkommen med din ansökan!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 september 2016