Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till förskolan Klockaregården 36Sista ansökningsdatum: 2017-08-06
Referensnummer: 156007

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Ewa Westergreen Karlsson, Förskolechef, 013-20 72 71

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skäggetorp är ett snabbt växande område med stora möjligheter att göra skillnad. Här finns stor kunskap om arbetet men också potential för nytänkande och utveckling när det gäller det pedagogiska arbetet. Du kommer att få kollegor som är engagerade, stolta och nyfikna pedagoger med mycket erfarenhet och kompetens. Arbetsklimatet är varmt, öppet och professionellt. Alla är värdefulla i vårt team!

Är du nyfiken och funderar på hur det är att arbeta hos oss? Ring din blivande kollega, Agnetha Junell , på 013-26 35 83. Förskolorna arbetar temainriktat i olika projekt utifrån prioriterade mål och utifrån barnens intressen och nyfikenhet.

I Skäggetorp satsar vi på personalens kompetensutveckling och kollegialt lärande. Under läsåret kommer vi att arbeta särskilt med att fokusera på fortbildning i form av lokala nätverksgrupper. Som nyanställd får du utbildning i områdets språkutvecklande arbetssätt. Är du ny i yrket får du en mentor. Det finns en tydlig handlingsplan för introduktionsperioden.

I Skäggetorp finns ett ambulerande team som regelbundet löser av arbetslag, vilket möjliggör för arbetslagen att reflektera, analysera, planera och dokumentera tillsammans sex halvdagar per termin. Vår specialpedagog är en god resurs i arbetet med att stödja pedagoger och barn. Dessutom arbetar flerspråkiga brobyggare i området vilka har i uppdrag att vara en länk mellan familjen och förskolan.

Arbetsbeskrivning

Att arbeta som förskollärare hos oss innebär att vara en del av ett arbetslag som är i ständig utveckling. Förskolans övergripande pedagogiska arbete drivs av förskollärare. Varje förskola har en arbetslagsledare som ingår i respektive förskolechefs ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Du har förskollärar-/lärarexamen med behörighet att undervisa i förskola.

Vi söker dig som har;

  • goda pedagogiska kunskaper och är väl förtrogen med förskolans styrdokument.
  • förmåga att se alla barn och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar.
  • en positiv inställning till att prova nya och utveckla befintliga arbetsmetoder och som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor.
  • förmåga att skapa trygghet genom att vara en tillgänglig, lyssnande och tydlig pedagogisk ledare.
  • förmåga att entusiasmera och engagera barnen till en lustfylld och kreativ vistelse på förskolan.
  • insikt om föräldrars betydelse för att uppnå en verksamhet som håller hög kvalité.
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 6 augusti 2017