Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till förskolan Ridhusgatan 4Sista ansökningsdatum: 2016-10-18
Referensnummer: 110058

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Margareta Åström, 013-20 70 81

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Ridhusgatan 4 är en förskola med sex avdelningar. Idag ser organisationen ut enligt följande; fem av delningar har barn i åldrana 1 -4 år och en avdelning har de äldsta barnen som är 5 år.

Arbetsbeskrivning

I ditt uppdrag ingår alla arbetsuppgifter och ansvar som åligger förskollärare enligt Läroplanen och övriga styrdokument. Din placering kommer att vara på en avdelning som har barn i åldrarna 1 -4 år.

Kvalifikationer

Vi söker dig som;

  • har förskollärarexamen
  • har goda kunskaper och är välförtrogen med förskolans Läroplan och övriga styrdokument
  • vill vara med och skapa en förskola där barn och föräldrar känner sig trygga
  • medvetet arbetar för barns delaktighet
  • är ansvarstagande
  • har både kunskap och förmåga att vara med och inspirera barnen i deras lärande
  • ser dig själv som en person som är flexibel och har god samrabetsförmåga
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 19 oktober 2016