Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till förskolan Skattegården 72ASista ansökningsdatum: 2017-08-11
Referensnummer: 156676

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Linda Östergaard Hansen, förskolechef, 013-29 48 21

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skäggetorp är ett mångkulturellt område och förskolorna i området fokuserar särskilt på arbetet med barns språkutveckling. Som nyanställd får du en utbildning i områdets språkutvecklande arbets- och förhållningssätt.

Arbetsbeskrivning

Vår vision: "En förskola för alla där människor och kunskap växer".         

Att arbeta som förskollärare på förskolan Skattegården 72A innebär att vara en del av ett arbetslag som är i ständig utveckling. Här arbetar engagerade, stolta och nyfikna pedagoger med mycket erfarenhet och kompetens. Arbetsklimatet är varmt, öppet och professionellt.

Förskolans övergripande pedagogiska arbete drivs av en pedagogisk utvecklingsgrupp, vars syfte är att skapa likvärdighet och sprida kunskap samt goda idéer mellan avdelningarna. Denna grupp leds av förskolans arbetslagsledare. Arbetslagsledarna ingår i förskolechefens ledningsgrupp.

I Skäggetorp satsar vi mycket på personals kompetensutveckling och ett kollegialt lärande. Under läsåret kommer vi att arbeta särskilt med att fokusera på fortbildning i form av lokala nätverksgrupper/lärandegrupper. Områdets förskolor arbetar tematiskt med olika projekt utifrån barnens intresse, nyfikenhet och våra prioriterade mål.

I Skäggetorp har vi ett ambulerande team som regelbundet löser av arbetslag och detta möjliggör för arbetslagen att reflektera, analysera, planera och dokumentera tillsammans på dagtid.

Områdets specialpedagog är en god resurs i arbetet med att stödja pedagoger och barn.

I området arbetar flerspråkiga brobyggare som har i uppdrag att vara en länk mellan familjen och förskolan.

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärar-/lärarexamen med behörighet att undervisa i förskola 1-5 år.

Du har:

  • förmåga att se alla barn och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar
  • en positiv inställning till att prova nya och utveckla befintliga arbetsmetoder och som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor
  • förmåga att skapa trygghet genom att vara en tillgänglig, inlyssnande och tydlig pedagogisk ledare

Du besitter även förmågan att entusiasmera och engagera barnen till en lustfylld och kreativ vistelse på förskolan.

Du värdesätter, och har insikt om, föräldrars betydelse för att uppnå en verksamhet som håller hög kvalité.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 12 augusti 2017