Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till förskolan Storgården 58Sista ansökningsdatum: 2016-08-15
Referensnummer: 109789

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lena Nilsson, 013-20 72 06 eller 0706-910705

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skäggetorp är ett mångkulturellt område och förskolorna i området fokuserar särskilt på arbetet med barns språkutveckling. Som nyanställd får du en utbildning i områdets språkutvecklande arbetssätt.

I Skäggetorp satsar vi mycket på personals kompetensutveckling och ett kollegialt lärande. Under läsåret kommer vi att arbeta särskilt med att fokusera på fortbildning i form av lokala nätverksgrupper/lärandegrupper. Förskolan arbetar tematiskt med olika projekt utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

Under läsåret 2016/2017 kommer vi att prioritera arbetat med jämställdhet och genus samt naturvetenskap och teknik.

Arbetsbeskrivning

Vår vision: "En förskola för alla där människor och kunskap växer".

Att arbeta som förskollärare på Storgårdens förskola innebär att vara en del av ett arbetslag som är i ständig utveckling. Här arbetar engagerade, stolta och nyfikna pedagoger med mycket erfarenhet och kompetens. Arbetsklimatet är varmt, öppet och professionellt. Förskolan har varit nominerad till LPPpriset två år i rad för sitt aktiva arbete med att skapa gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö.

Förskolans övergripande pedagogiska arbete drivs av en pedagogisk utvecklingsgrupp, vars syfte är att skapa likvärdighet och sprida kunskap samt goda idèer mellan avdelningarna. Denna grupp leds av förskolans arbetslagsledare.

På förskolan arbetar pedagogerna Reggio Emilia-inspirerat med att utforma stimulerande, utmanande och trygga lärandemiljöer. Ett arbete som är i ständig utveckling. Förskolan har tagit emot ett flertal studiebesök från andra förskolor i kommunen. Vid besöken har personalen delgett sitt arbete med inspirerande lärandemiljöer och sitt tematiska arbetssätt.

I Skäggetorp har vi ett ambulerande team som regelbundet löser av arbetslag. Detta möjliggör för arbetslagen att reflektera, analysera, planera och dokumentera tillsammans på dagtid. Områdets specialpedagog är en god resurs i arbetet med att stödja pedagoger och barn. I området finns även flerspråkiga "brobyggare" som ett stöd mellan familjer och förskola.

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärar-/lärarexamen med behörighet att undervisa i förskola 1-5 år. I händelse av få behöriga sökande kommer vi även att titta på ej behöriga som då ev. kan erbjudas en längre visstidsanställning.

Du har:

  • förmåga att se alla barn och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar.
  • en positiv inställning till att prova nya och utveckla befintliga arbetsmetoder och som gärna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor.
  • förmåga att skapa trygghet genom att vara en tillgänglig, inlyssnande och tydlig pedagogisk ledare.
  • Du besitter även förmågan att entusiasmera och engagera barnen till en lustfylld och kreativ vistelse på förskolan.
  • Du värdesätter, och har insikt om, föräldrars betydelse för att uppnå en verksamhet som håller hög kvalité.

Är du ny i yrket får du en mentor. Det finns en tydlig handlingsplan för introduktionsperioden.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 15 augusti 2016