Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Förskolor EkängenSista ansökningsdatum: 2016-11-14
Referensnummer: 119534

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Sara Engfelt, Förskolechef, 013-263979
Lina Thörnroth, tf bitr. förskolechef, 013-26 39 59

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolor Ekängen söker 4 förskollärare till befintliga förskolor. Ekängen ligger ca 6 km från Linköpings centrum i en härlig miljö nära sjön Roxen. På alla våra förskolor arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intresse och styrdokument. Vi tror på det kompetenta barnet. Pedagogerna är härvarande, vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet och är lyhörda för vad barnen säger och känner.

Alla förskolor är Grön Flagg-certifierade och arbetar för att barnen ska få uppleva sin närmiljö - sjön, skogen och våra inspirerande gårdar.

Vi har en väl utvecklad modell för systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation som skapar förutsättningar för alla medarbetare till stor delaktighet och utveckling av verksamheten. Varje förskola har en arbetslagsledare som är med och driver det pedagogiska arbetet på förskolan.

Förskolor Ekängen – Vi gör skillnad!

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas. Du har huvudansvaret för den pedagogiska utvecklingen och arbetar målinriktat med uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten tillsammans med arbetslaget.

Vi erbjuder dig:

 • Strukturer för dokumentation av lärprocesser på grupp och individnivå
 • Reflektionstid/planeringstid
 • Generöst friskvårdsbidrag
 • Arbetskläder
 • Digitala hjälpmedel
 • Specialpedagog och förste förskollärare
 • Härvarande ledning
 • Kompetensutveckling

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärarutbildning eller lärarutbildning med inriktning mot förskola som:

 • har förmåga att se alla barn utifrån deras individuella förutsättningar
 • har förmåga att entusiasmera och engagera barnen till en lustfylld och kreativ verksamhet utifrån Lpfö-98/10.
 • vågar prova och utveckla arbetsmetoder samt sprider kunskaper och erfarenheter till kollegor
 • använder ett utforskande och reflekterande arbetssätt tillsammans med barn och kollegor
 • skapar trygghet genom att vara tydlig med ett medvetet och professionellt förhållningssätt
 • är medveten om betydelsen av god föräldrasamverkan
 • arbetar målmedvetet utifrån läroplanens mål och intentioner

För en tillsvidareanställning som förskollärare krävs enligt skollagen en förskollärarlegitimation. Fram till dess att legitimation kan uppvisas gäller allmän visstidsanställning.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 15 november 2016