Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Förskollärare till Förskolor InnerstadenSista ansökningsdatum: 2016-10-17
Referensnummer: 101941

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anita Borg, förskolechef, 013-262650
Annika Bladh, förskolechef, 013-294624

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Till området förskolor Innerstaden hör sex förskolor fördelat på två förskolechefer i stadsdelarna Innerstaden, Hejdegården och Tannefors. Området är berikat av många olika kulturer och ligger centralt belägna med rika möjligheter och närhet till Stångån, grönområden och bibliotek.

Vår verksamhetssyn är Nyfikna, kreativa och kompetenta barn och pedagoger.

Vi söker nu förskollärare till flera förskolor på heltid alternativt deltid.

 • Förskolan Kungsgatan 15 ligger centralt beläget och är organiserad med en avdelning för barn 1-5 år. Förskolan har en kapacitet på 26 platser. Arbetslaget består av 5 medarbetare på hel och deltid. I tjänsten arbetar du i ett 1-5 årsperspektiv i den dagliga verksamheten med inriktning mot en mindre åldershomogen barngrupp.
 • Förskolan Ådalagatan 2 b ligger intill Stångån och är organiserad i två avdelningar för de yngre barnen respektive äldre barnen. Förskolan har en platskapacitet på ca 42 platser. Arbetslaget består av sju medarbetare på hel och deltid. i nuläget finns tjänster på båda avdelningarna med stora möjligheter att påverka utvecklingen i verksamheten på förskolan.
 • Förskolan Linné, Klostergatan 64 ligger i anslutning till Trädgårdsföreningen och är organiserad i tre avdelningar, för de yngre respektive äldre barnen. Förskolan har en platskapacitet på ca 48 platser. Arbetslaget består av nio medarbetare på hel och deltid. I nuläget ligger tjänsten mot de äldre barnen.
 • Förskolan Stationsgatan 5 ligger vackert belägen i parkmiljö nära Tannefors sluss. Förskolan har en platskapacitet på 36 platser och är organiserad i två avdelningar, en för de yngre barnen och en för de äldre barnen. Arbetslaget består av sju medarbetare på heltid.
 • Förskolan Hejdegatan 52 är belägen med närhet till skog, strövområden kring Stångån och trädgårdsföreningen. Förskolan har en kapacitet på ca 24 platser och är organiserad med en avdelning för barn 1-5 år. Arbetslaget består av fyra medarbetare på heltid.

Arbetsbeskrivning

Förskolornas övergripande pedagogiska arbete drivs av en ledningsgrupp med arbetslagsledare och förskolechefer vars arbete är att skapa likvärdighet kring det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetslagsledaren leder utvecklingsarbetet på sin förskola. Möjlighet till arbetslagsledaruppdrag finns i nuläget på Ådalagatans förskola.

Som förskollärare ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas. Du har huvudansvar för den pedagogiska utvecklingen samt dess miljö och att tillsammans i arbetslaget skapa trygga förutsättningar för barns lärande och utveckling i ett nära samspel med barn och vårdnadshavare.

Förskolor Innerstaden arbetar med få utvecklingsmål under en längre tid och arbetet med barnen sker i projektform. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg i arbetet med kollegor och barn. Syftet är att synliggöra förskolans kvalitet och barns förändrade kunnande/utveckling och lärande.

Vårt nystartade utvecklingsområde är teknik, där målet är att utveckla verksamheten och barnens förmågor att urskilja teknik och utforska hur enkel teknik fungerar i vardagen. En fortbildningsplan finns för detta arbete för hela arbetslaget.

Vi erbjuder dig:

 • gemensam reflektionstid i arbetslagen
 • en egen lärplatta
 • kompetensutveckling kopplat till utvecklingsområden
 • 4 studiedagar/år
 • specialpedagogisk kompetens som stöd till förskolornas arbete med barn med behov av särskilt stöd
 • hälsoförmån 2500kr/år,

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärarutbildning eller lärarutbildning med inriktning mot förskola som genom ett professionellt förhållningssätt i samverkan med arbetslaget utifrån Lpfö 98/10 ansvarar för 

 • Att barnen ges utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter, kunskaper och en vilja att använda hela sin förmåga.
 • Att med ett entusiasmerande förhållningssätt ta tillvara barnens nyfikenhet, kreativitet och kompetens.
 • Att vilja utveckla verksamheten och är öppen för nya arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samt sprida kunskap och erfarenhet till kollegor.

För att tjänsten ska kunna gälla tillsvidare så krävs att en legitimation kan uppvisas.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 17 oktober 2016