Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till EkholmenSista ansökningsdatum: 2016-08-31
Referensnummer: 94302

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Kristina Ekman, Förskolechef, 013-208430

Ansök här!

Ett medvetet val – Varje barn har rätt att bli sitt bästa jag i samspel med andra

Vi vill gärna att du blir vår kollega och vi välkomnar såväl ny som gammal erfarenhet!

Om arbetsplatsen

Vi finns i södra delen av Linköping och är belägna i Ekholmen och Blästad. Våra förskolor består av förskolorna Ekholmsvägen 115, Stenhagsvägen 7, Grindstugevägen 2 och Bronsåldersgatan 50. Vi söker nu en förskollärare till Ekholmsvägen 115 och Stenhagsvägen 7.

Arbetsbeskrivning

Att arbeta hos oss innebär att vara del av ett gäng som är stolta över sitt uppdrag och mycket engagerade. Det innebär inflytande och delaktighet. Vi är öppna för förändringar och utvecklar verksamheten med bland annat pedagogisk dokumentation som verktyg.

Under 2016 fortsätter vi att utveckla ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. Vårt gemensamma tema är ”Barnen skapar sin utevistelse och utemiljö”. Detta övergripande tema utmynnar i olika projekt med fokus på naturvetenskap och teknik. Vi utvecklar arbetet genom reflektion både med barnen och med kollegor. Vi har reflektionstid dagtid både individuellt och i grupp samt ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete som följer vår årsplan.

Vi genomför kontinuerligt utbildning för samtliga pedagoger i pedagogisk dokumentation och ett utforskande arbetssätt i samarbete med Reggio Emilia-institutet i Stockholm. Vi har också ett internationellt samarbete med Emilia Romagna i Italien.

Vi utbildar egna pedagogistor som stöd i vårt arbete och har även anställt en ateljerista. Vi satsar mycket på kompetensutveckling i form av nätverk och kollegialt lärande som leds av en av våra pedagogistor. Som stöd i vårt arbete har vi också en egen anställd specialpedagog. 

Är du nyexaminerad förskollärare erbjuder vi en erfaren mentor samt erfarenhetsutbyte med andra kollegor.

Kvalifikationer

Vi vill att du är en ansvarstagande person som skapar trygghet och har ett förhållningssätt som är situationsanpassat.

Du har goda pedagogiska kunskaper och är väl förtrogen med förskolans läroplan och styrdokument och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten.
Lust och engagemang är en förutsättning och du har intresse för att utveckla nya arbetsmetoder samt sprida kunskap och erfarenheter till kollegor.

Du är lyhörd och har förmåga att se till varje barns individuella intressen och förutsättningar samt har förmåga att entusiasmera och engagera barn till en lustfylld och kreativ verksamhet. Du har god förmåga att samarbeta och har ett positivt bemötande mot barn, föräldrar och kollegor.

Vill du jobba i en miljö i ständig utveckling med delaktighet av barnen är du välkommen till oss!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 31 augusti 2016