Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till förskolorna i Hjulsbro/ÅnestadSista ansökningsdatum: 2016-09-25
Referensnummer: 111829

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Maria Trangius Griph, förskolechef, 013-205905

Ansök här!

Positiva, engagerade och drivkraftiga kollegor sökes till våra förskolor i Hjulsbro/Ånestad/Duvkullen och Tallbacken.

Om arbetsplatsen

Förskolorna i området ligger i framkant vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Vi är stolta över att vårt kvalitetsarbete även har resulterat i en bok; Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Med barns lärande i fokus.

Just nu riktar vi fokus mot IKT och det kollegiala lärandet. Området är digitaliserat, både vad gäller kommunikationen med föräldrar och dokumentation av verksamhet och barn. I området finns även tillgång till gemensamma stödresurser inom bland annat specialpedagogik, kvalitetsarbete och flerspråkighet.

Vi vill också skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom förmånliga anställningsvillkor som utökad partiell föräldraledighet och generös friskvårdsersättning. Vi erbjuder även regelbunden fortbildning och kompetensutveckling. För dig som är nyexaminerad förskollärare erbjuder vi en strukturerad introduktionsperiod med en egen mentor.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare har du huvudansvar för att;

- driva arbetet med våra mål- och utvecklingsplaner i linje med den årsplan som ligger till grund för systematiken i vårt kvalitetsarbete
- aktivt främja barnens maximala lärande
- läroplanens mål och intentioner förverkligas 

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärarutbildning, alternativt lärarutbildning med inriktning mot förskolan, och som; 

  • är engagerad och sätter barnens utveckling i fokus
  • vågar prova och utveckla arbetsmetoder samt sprider kunskaper och erfarenheter till kollegor
  • har en god grundkunskap inom IKT
  • har en god samarbetsförmåga med vårdnadshavare, barn och kollegor
  • är positiv och ser möjligheter i ditt arbete på förskolan 

För en tillsvidareanställning som förskollärare krävs enligt skollagen en förskollärarlegitimation. Fram tills dess att en legitimation kan uppvisas är anställningen en allmän visstidsanställning.

Vill du bli en i vår gemenskap och bidra med dina kunskaper, erfarenheter och personlighet? Tveka då inte att skicka in din ansökan!   

Vi har valt att i denna rekryteringsprocess genomföra en rekryteringskväll den 6 oktober mellan 17 och 20 på Apotekaregatan 13C där du har möjlighet att träffa flera förskolechefer samtidigt. Har du sökt flera av våra tjänster kommer du under en och samma kväll att bli inbokad på kortare intervjuer hos våra förskolechefer. Du kommer denna kväll också ha möjligheten att besöka flera montrar som vi har satt upp för att du ska kunna få information och inspiration kring hur vi inom Linköpings kommun arbetar i våra förskolor.

Vi bjuder på enklare förtäring under kvällen. Välkommen!                                                                                          

Om du av en eller annan anledning inte kan delta under denna kväll så ber vi dig nämna detta i ditt personliga brev.  

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 september 2016