Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till förskolorna i LinghemSista ansökningsdatum: 2017-05-14
Referensnummer: 147325

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Carolina Gustafson, 013-205759
Kristina Hellman, 013-207994

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vill du bli en av oss och fortsätta utveckla våra förskolor att vara i framkant?

Linghem är ett samhälle som ligger ca 1 mil utanför Linköpings tätort med närhet till skog och härliga naturområden. Hit tar du dig enkelt med pendeln, både från Linköping och Norrköping. Förskolor Linghem består av fem förskolor.

Arbetsbeskrivning

Vi söker fyra förskollärare 75 - 100 %.

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten samt tillsamman med arbetslaget planer, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

I Förskolor Linghem har vi:

 • ett utarbetat verktyg för vårt systematiska kvalitetsarbete
 • lärplattor som pedagogiskt verktyg i undervisningen
 • stödfunktioner så som IKT-samordnare, kvalitetskoordinator och specialpedagog
 • reflektionstid dagtid i arbetslaget
 • kollegialt lärande
 • gemensamma fortbildningsinsatser i området för all personal
 • möjlighet till mentor
 • generöst friskvårdsbidra
 • arbetskläder för utomhusbruk

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärarutbildning eller lärarutbildning men inriktning mot förskolan som har förmåga att:

 • uppmärksamma barnets behov och anpassa undervisningen till individen, gruppen, sammanhanget och situationen
 • följa upp, kommunicera och dokumentera barnets utveckling och lärande
 • göra barnet delaktigt i sitt lärande och uttrycka tillit till sin förmåga
 • leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas och grundar sig på respekt och samarbete
 • agera som en god förebild
 • ha ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare
 • delta i det pedagogiska utvecklingsarbetet i Förskolor Linghem
 • förstå och följa den människo- och kunskapssyn som förskollärarens yrkesetik vilar på samt förmåga att diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden
 • reflektera över ditt praktiska arbete på ett systematiskt sätt - enskilt och tillsammans med andra
 • bedöma hur effektfulla olika undervisningsstrategier är och anpassa undervisningen därefter
 • tillägna dig aktuell forskning och utvecklingsarbeten

För att tjänsten ska kunna gälla tillsvidare så krävs att en legitimation kan visas upp.

Ta chansen att bli en av oss, så ansök redan idag då rekrytering påbörjas omgående.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 14 maj 2017