Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Förskollärare till Fredriksbergs förskolorSista ansökningsdatum: 2016-09-25
Referensnummer: 112631

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lena Antonsson, 013-20 47 62

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Välkommen att bli en av oss i Fredriksbergs förskolor!

Du kan se fram emot att jobba i en utvecklande miljö med många möjligheter där vi tillsammans hittar nya vägar och arbetssätt för att på bästa sätt utveckla verksamheten med barnen i fokus.

Våra naturskönt belägna förskolor i Fredriksberg finns på Ekholmsvägen 499, Järnåldersgatan 27, Trombongatan 6, Gryningsgatan 5 och Fredriksbergsvägen 31.

Våra förskolor har ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt med ett dokumenterande och reflekterande arbetssätt där vi fångar upp vad varje barn tänker och tycker och väver in läroplanens mål i olika projektarbeten. Sedan flera år tillbaka har vi ett etablerat internationellt samarbete med förskolorna i Emilia Romagna, Italien.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för att tillsammans med kollegor planera, utveckla, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan och styrdokument. Vi arbetar tillsammans med att utveckla vårt arbete och ger dig verktyg för att du ska kunna arbeta för ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete där arbetet är tydligt för såväl arbetslag som barngrupp.

Fredriksbergs förskolor strävar efter ett arbetsklimat där allas kompetenser tas tillvara och där samarbetet i arbetslaget är en central del. Genom olika nätverk med pedagoger från våra förskolor skapar vi ett kollegialt lärande med samtal som utvecklar och ger energi. Till din hjälp finns det på varje förskola en arbetslagsledare som leder det pedagogiska arbetet. Vi har därtill en förste förskollärare samt en egen anställd specialpedagog.

En av dina viktigaste uppgifter som pedagog är att stimulera, motivera och utmana varje barn i deras medfödda nyfikenhet i jakten på kunskap och utveckling. Lekmiljöerna inbjuder till ett lek- och lustfyllt lärande och genom pedagogisk dokumentation och reflektion fångar vi varje barn och låter dem bli till sitt bästa jag.

Är du nyutexaminerad förskollärare erbjuder vi dig mentorskap för att du ska känna dig trygg i din roll.

Kvalifikationer

  • Du har examen/legitimation som förskollärare.
  • Du är en ansvarstagande person som skapar trygghet och har ett förhållningssätt som är situationsanpassat.
  • Du är lyhörd och har förmåga att se till varje barns individuella intressen och förutsättningar samt har förmåga att entusiasmera och engagera barn till en lustfylld och kreativ verksamhet.
  • Du har god samarbetsförmåga och har ett positivt bemötande mot barn, föräldrar och kollegor.
  • Du har intresse för att utveckla nya arbetsmetoder samt sprida kunskaper och erfarenheter till kollegor.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!

Vi har valt att i denna rekryteringsprocess genomföra en rekryteringskväll den 6 oktober mellan 17 och 20 på Apotekaregatan 13C där du har möjlighet att träffa flera förskolechefer samtidigt. Har du sökt flera av våra tjänster kommer du under en och samma kväll att bli inbokad på kortare intervjuer hos våra förskolechefer. Du kommer denna kväll också ha möjligheten att besöka flera montrar som vi har satt upp för att du ska kunna få information och inspiration kring hur vi inom Linköpings kommun arbetar i våra förskolor.

Vi bjuder på enklare förtäring under kvällen. Välkommen!                                                                                             

Om du av en eller annan anledning inte kan delta under denna kväll så ber vi dig nämna detta i ditt personliga brev.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 26 september 2016