Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Häggvägens förskolaSista ansökningsdatum: 2017-04-26
Referensnummer: 142727

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Maria Trangius Griph, 013-205905

Ansök här!

 Om arbetsplatsen

Häggvägens förskola söker positiva, engagerade och drivkraftiga förskollärare till en våra förskolor i södra skolområdet nu när en av våra förskollärare går i pension, samt att vi behöver utöka bemanning med ytterligare pedagoger.

Förskolan består av två avdelningar, en avdelning för de yngre barnen samt en för de äldre.

Möjlighet till Arbetslagledaruppdrag på del av tjänst finns.

Förskolorna i området ligger i framkant vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Vi är stolta över att vårt kvalitetsarbete även har resulterat i en bok; Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Med barns lärande i fokus.

Häggvägens förskola erbjuder dig;

 • Nyrenoverade fina lokaler med väl genomtänkta lärmiljöer som hela tiden utvecklas.
 • God samverkan med övriga förskolor och skolor i området
 • Erfarna och utbildade pedagoger som är kompetenta, väl insatta och driver vårt systematiska arbetssätt med lust och engagemang. Vid vårt senaste insynsbesök fick vi bland annat feedback på ett professionellt samspel mellan vuxna och barn där en medvetenhet finns kring språk och konflikthantering.
 • En organisation av planeringsavlösare kommer att startas upp under hösten för att pedagogerna ska få utökad kontinuerlig reflektionstid i arbetslaget

Området är digitaliserat, både vad gäller kommunikationen med föräldrar och dokumentation av verksamhet och barn. I området finns även tillgång till gemensamma stödresurser inom bland annat specialpedagogik, kvalitetsarbete och flerspråkighet. Vi har också förmånen att ha anställda förste förskollärare som stöd i kvalitetsarbetet.

Vi vill skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom förmånliga anställningsvillkor som utökad partiell föräldraledighet och generös friskvårdsersättning.

Vi erbjuder även regelbunden fortbildning och kompetensutveckling. För dig som är nyexaminerad förskollärare erbjuder vi en strukturerad introduktionsperiod med en egen mentor. Vi erbjuder också våra pedagoger utbildning i ICDP vägledande samspel.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare har du huvudansvar för att;

 • driva arbetet med våra mål- och utvecklingsplaner i linje med den årsplan som ligger till grund för systematiken i vårt kvalitetsarbete
 • aktivt främja barnens maximala lärande för att få bli sitt bästa jag
 • läroplanens mål och intentioner förverkligas

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärarutbildning, alternativt lärarutbildning med inriktning mot förskolan, och som;

 • är engagerad och sätter barnens utveckling i fokus
 • vågar prova och utveckla arbetsmetoder samt sprider kunskaper och erfarenheter till    kollegor
 • har en god grundkunskap inom IKT
 • har en god samarbetsförmåga med vårdnadshavare, barn och kollegor
 • är positiv och ser möjligheter i ditt arbete på förskolan 

För en tillsvidareanställning som förskollärare krävs enligt skollagen en förskollärarlegitimation. Fram tills dess att en legitimation kan uppvisas är anställningen en allmän visstidsanställning.

Vill du bli en i vår gemenskap och bidra med dina kunskaper, erfarenheter och personlighet?

Tveka då inte att skicka in din ansökan, kanske du har en förskollärare -kollega som är intresserad att också söka till oss?

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 26 april 2017