Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Kvinneby förskolorSista ansökningsdatum: 2016-09-25
Referensnummer: 113059

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anja Mistrén, förskolechef, 013-203656
Anja Mistrén, 013-203656

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Kvinneby förskolor består av Kvinnebystigen 1 och Kvinnebyvägen 91.

Kvinnebystigen 1 är en nyrenoverad förskola med fyra avdelningar med stor luftig gård med skogen inpå knuten. Kvinnebyvägen 91 har sex avdelningar och ligger i närheten av Kvinnebyskolan, gården erbjuder både naturtomt och planerad lärmiljö. Båda förskolorna har tillagningskök där våra kockar har ett tätt samarbete med pedagogerna och barnen erbjuds vara med och hjälpa till i köket.

På våra förskolor bedriver vi ett väl förankrat systematiskt kvalitetsarbete som januari 2016 resulterade i en bok: Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan med barns lärande i fokus.

Vårt område är digitaliserat och arbetar med Fronter som lärplattform mot vårdnadshavarna.

Glädje och barnfokus är centrala delar i verksamheten, vi strävar efter ett arbetsklimat där allas kompetenser tas tillvara och där samarbete i arbetslaget är en central del

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas och har ansvaret för den pedagogiska utvecklingen av verksamheten. Du ansvarar för att tillsammans med arbetslaget planera, utveckla, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan.

Är du ny i yrket erbjuda du en mentor under ditt första år.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • Kan möta barn, föräldrar och kollegor med glädje, engagemang och kompetens.
  • Är positiv och ser möjligheter i ditt arbete och i verksamheten.
  • Har god förmåga att samarbeta både inom arbetslaget men också över gränserna.
  • Tycker det är spännande och att arbeta i en dynamisk och förändringsbar förskola
  • Kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
  • Har erfarenhet av och kan hantera digitala verktyg 

Vi har valt att i denna rekryteringsprocess genomföra en rekryteringskväll den 6 oktober mellan 17 och 20 på Apotekaregatan 13C där du har möjlighet att träffa flera förskolechefer samtidigt. Har du sökt flera av våra tjänster kommer du under en och samma kväll att bli inbokad på kortare intervjuer hos våra förskolechefer. Du kommer denna kväll också ha möjligheten att besöka flera montrar som vi har satt upp för att du ska kunna få information och inspiration kring hur vi inom Linköpings kommun arbetar i våra förskolor.

Vi bjuder på enklare förtäring under kvällen. Välkommen!                                                                                         

Om du av en eller annan anledning inte kan delta under denna kväll så ber vi dig nämna detta i ditt personliga brev.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 september 2016