Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Malfors förskolor i LjungsbroSista ansökningsdatum: 2017-01-29
Referensnummer: 130740

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Marianne Andersson, Förskolechef, 013-205303

Ansök här!

Nu söker vi dig som vill vara med och forma barnens bästa förskola!

Du får möjligheten att med positiva, engagerade och stolta kollegor bygga upp en förskola som ger barnen förutsättningar till att bli sitt bästa jag.

Om arbetsplatsen

Förskolan är i en process av en omorganisation. Vi går från tre förskolor med barn 1-5 år blandat till att barnen delas in i åldersindelade grupper där miljön anpassas efter varje ålder/mognad. Vi har fina stora lokaler som ger barnen bra förutsättningar för ett mångsidigt lärande. Inomhus har vi en stor befintlig gymnastiksal. Vi skapar en stor atelje, bygg och konstruktionsrum, ljusrum, torg, Språkotek och matsal. Vi har även fyra stora härliga gårdar. Mångfald i material och aktiviteter samt medvetna och närvarande vuxna under hela dagen ute som inne. Vi är belägna centralt i Ljungsbro med gångavstånd till bla skog, bibliotek, centrum och Göta Kanal. Vi lägger stor vikt kring miljöernas utformning samt innehåll. Vi arbetar tematinriktat och har ett utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen och där barnen har inflytande över innehåll, material och upplägg. Vi tror på det nyfikna och kompetenta barnet.

Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg för oss där barnen kan få makt över sitt eget lärande och vara delaktiga i verksamhetens utformning. Vi arbetar med flera olika digitala verktyg exempelvis lärplattor. Vi har organiserad planering och reflektionstid där vi tillsammans reflekterar kring verksamheten och barnens lärprocesser.

Förskolorna i Ljungsbro/ Vreta kloster arbetar för en likvärdighet i vårt område. Vi arbetar gemensamt med utvecklingsområden kring vårt systematiska kvalitetsarbete. Alla medarbetare erbjuds kompetensutveckling i form av kollegialt lärande, workshop och föreläsningar.

Som stöd i det pedagogiska arbetet finns en specialpedagog, förste förskollärare och en processtödjare som är knutna till förskolorna i området.

Alla medarbetare erbjuds arbetskläder för utomhus bruk, iPad som arbetsredskap samt friskvårdsbidrag.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en medforskande förskollärare som är nyfiken och som tycker att det är roligt att arbeta med det kompetenta barnet och att låta barn skapa egna teorier och hypoteser. Du ska tillsammans med arbetslaget vara delaktig i pedagogiska diskussioner och ha fokus på hur inne och utemiljön på bästa sätt kan utmana barnen till att söka kunskap och nå målen i förskolans läroplan, områdets och kommunens egna målsättningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärar-/lärarexamen med behörighet att undervisa i förskolan. Du ska vara väl insatt i de nationella styrdokumenten för förskolan. Som förskollärare ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas.

Du:

  • drivs av nytänkande, är nyfiken och har ett stort engagemang.
  • ska tillsammans med arbetslaget vara delaktig i pedagogiska diskussioner och ha fokus på hur inne och utemiljön på bästa sätt kan utmana barnen till att söka kunskap.
  • påverkar, driver och utvecklar det pedagogiska arbetet på förskolan i samråd med övriga kollegor och ledning.
  • ska leda, lyssna in, samtala och utmana barnen i deras utforskande.
  • ska verka för ett positivt synsätt och en stark tilltro till barnens kompetenser. Du bör därför vara lyhörd och inkännande.
    skapar förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet, utmana normer och arbeta aktivt mot diskriminering.
  • har en förmåga att såväl se till det enskilda barnets som gruppens behov och skapar tillsammans med barn och kollegor en inspirerande miljö med tydlighet, struktur och kvalitet.
  • ansvarar för att aktivt leda, planera och kvalitetssäkra det dagliga arbetet på förskolan.
  • har ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 29 januari 2017