Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskollärare till Midsommargårdens förskola


Kontaktperson:
Jeanette Hellström, förskolechef, 013-263657
Fackliga representanter:
Lena Josefsson, Lärarförbundet, 013-206843

Ansök här!

Om arbetsplatsen

"Förskolorna i Ljungsbro/Vreta kloster är en mötesplats där alla blir sitt bästa jag!"

Midsommargårdens förskola ligger i utkanten av Ljungsbro med skogen alldeles in på knuten. Förskolan har ca 25 barn och 5 pedagoger som delar av dagen organiserar sig i åldersindelade grupper. Du kommer arbeta i arbetslag tillsammans med flera förskollärare.

Förskolan ingår i område Ljungsbro /Vreta Kloster som består av 14 förskolor samt en familjecentral. Vi har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar vår verksamhet och är vägledande i arbetet med att utveckla våra arbetsprocesser. Områdets fortbildning är riktad mot våra prioriterade utvecklingsområden som kommande läsår är inriktat mot läroplanens kapitel 2.6.

Alla pedagoger deltar i nätverk där det kollegiala lärandet är centralt. Dessutom erbjuds inspirationsträffar inom våra prioriterade områden.

Att arbeta på förskolan innebär att vara en del av ett arbetslag som är under ständig utveckling där barnens bästa är i fokus.

Arbetsbeskrivning

Du...

  • tar ansvar för att stimulera och utmana barnets utveckling och lärande genom att erbjuda en god och föränderlig lärmiljö.
  • har ett utforskande, engagerat och professionellt förhållningssätt där barnens tankar och idéer tas tillvara för att skapa en mångfald i lärandet.
  • har en god relation till barnen som karakteriseras av ömsesidig respekt, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.
  • har ett nära samarbete med kollegor och föräldrar.
  • dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar verksamheten. Detta arbete används som underlag i att utveckla förskolans kvalité mot högre måluppfyllelse.

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärar-/lärarexamen med behörighet att undervisa i förskolan.

Du ska vara väl insatt i de nationella styrdokumenten för förskolan. Som förskollärare ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 17 augusti 2016