Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Öppna förskolan i EkholmenSista ansökningsdatum: 2017-05-18
Referensnummer: 147583

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lena Antonsson, Biträdande förskolechef, 013-294762

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Öppna förskolan/familjecentralen i stadsdelen Ekholmen söker en engagerad förskollärare till sin verksamhet.

Familjecentralen i Ekholmen är en mötesplats där kommunens och landstingets service till barnfamiljer finns under samma tak. Basen för familjecentralen är öppna förskolan, Barnhälsovården samt Råd och Stöd inom socialtjänsten. Vi möter familjer från många olika kulturer som berikar verksamheten. Öppna förskolan är en plats dit föräldrar kommer tillsammans med sina barn (0-5 år).

Arbetsbeskrivning

Familjecentralen söker 1 förskollärare för tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad 75 %.

Familjecentralen syftar till att bedriva förebyggande och hälsofrämjande verksamhet för barn och vuxna utifrån familjens egna resurser.

Föräldrar och barn erbjuds en god miljö med tillgång till olika kompetenser. På familjecentralen kan man som vårdnadshavare få stöd i stort och smått, delta i föräldrautbildning och tematräffar samt diskutera med andra vårdnadshavare.

Verksamheten vänder sig i huvudsak till vårdnadshavare och barn i närområdet men är även öppen för övriga.

Öppna förskolan ska erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna, samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social gemenskap. Där kan vårdnadshavare lära känna varandra, lära av varandra och utbyta erfarenheter. Genom erfaren och välutbildad personal kan de när de så önskar få råd och stöd eller lotsas vidare dit där de kan få den hjälp och stöd de behöver.

Du kommer att arbeta i team med barnhälsovården och Råd och Stöd för att få en helhetsbild kring familjen. Du som förskollärare ska bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och vuxna utifrån familjens egna resurser.

Kvalifikationer

Förskollärarexamen. För att tjänsten ska gälla tillsvidare så krävs det att din lärarlegitimation kan uppvisas. 

Vi söker dig som har en god insikt i värdegrundsarbete och har ett positivt förhållningssätt. Är intresserad av att arbeta i ett mångkulturellt område. Har ett stort intresse för att samarbeta och samverka med kollegor, föräldrar och barn. Du ska ha en positiv inställning till att prova nya och utveckla befintliga arbetsmetoder. 

En viktig del i arbetet är att vara stöd i föräldraskapet därför ser vi yrkes- och livserfarenhet som en viktig merit. Det är även meriterande att ha erfarenhet från mångkulturellt arbete.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 18 maj 2017