Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Rågångens förskolaSista ansökningsdatum: 2016-08-07
Referensnummer: 107235

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Ewa Westrgreen, förskolechef, 013-20 72 71

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skäggetorp är ett mångkulturellt område och förskolorna i området fokuserar särskilt på arbetet med barns språkutveckling. Som nyanställd får du en utbildning i områdets språkutvecklande arbetssätt.

I Skäggetorp satsar vi mycket på personals kompetensutveckling och ett kollegialt lärande.

Under läsåret arbetar vi särskilt att fokusera på fortbildning i form av lokala nätverksgrupper.

I Skäggetorp har vi ett ambulerande team som regelbundet löser av arbetslag och detta möjliggör för arbetslagen att reflektera, analysera, planera och dokumentera tillsammans på dagtid.

Områdets specialpedagog är en god resurs i arbetet med att stödja pedagoger och barn.

I området finns även flerspråkiga ”brobyggare” som ett stöd mellan familjen och förskolan. 

Arbetsbeskrivning

Vår vision: "En förskola för alla där människor och kunskap växer".

Att arbeta som förskollärare på förskolorna i Skäggetorp innebär att vara en del av ett arbetslag som är i ständig utveckling. Här arbetar engagerade, stolta och nyfikna pedagoger med mycket erfarenhet och kompetens. Arbetsklimatet är varmt, öppet och professionellt.

Förskolans övergripande pedagogiska arbete drivs av en pedagogisk utvecklingsgrupp, vars syfte är att skapa likvärdighet och sprida kunskap samt goda idèer mellan avdelningarna. Denna grupp leds av förskolans arbetslagsledare.

Förskolan består av en avdelning med barn i åldern 1-5 år.

På förskolan arbetar pedagogerna Reggio Emilia-inspirerat med att utforma stimulerande, utmanande och trygga lärandemiljöer. Ett arbete som är i ständig utveckling.

Områdets förskolor arbetar tematiskt utifrån det gemensamma temat "Vårt Skäggetorp". Inom detta tema arbetar barngrupper och pedagoger med olika projekt utifrån barnens intresse och nyfikenhet. 

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärar-/lärarexamen med behörighet att undervisa i förskolan.

Barnskötare med erfarenhet och kompetens kan komma ifråga, på vikariat.

Du har

  • goda pedagogiska kunskaper och är väl förtrogen med förskolans reviderade läroplan och styrdokument
  • är lyhörd och har förmåga att se till varje barns individuella intressen och förutsättningar
  • skapar trygghet i din omgivning genom att vara tydlig med ett medvetet och professionellt förhållningssätt som stämmer väl överens med förskolans värdegrund
  • vågar prova och utveckla arbetsmetoder eftersom du drivs av en vilja att se möjligheter till förbättringar i verksamheten
  • är en medforskande förskollärare som är nyfiken och vill arbeta med det kompetenta barnet ger barnen möjlighet att formulera egna teorier och hypoteser
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 7 augusti 2016