Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till SkäggetorpSista ansökningsdatum: 2017-04-09
Referensnummer: 138320

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Ewa Westergreen Karlsson, 013-20 72 71
Lena Nilsson, 013-20 72 06
Linda Østergaard Hansen , 013-29 48 21

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skäggetorp är ett växande och mångkulturellt område med både utmaningar och möjligheter. Här finns stor potential för nytänkande och utveckling när det gäller det pedagogiska arbetet. Förskolorna arbetar temainriktat i olika projekt utifrån prioriterade fokusområden och utifrån barnens intressen och nyfikenhet. I Skäggetorp satsar vi på personalens kompetensutveckling och kollegialt lärande. Under läsåret kommer vi att arbeta särskilt med att fokusera på fortbildning i form av lokala nätverksgrupper/lärandegrupper. Som nyanställd får du en utbildning i områdets språkutvecklande arbetssätt.

I Skäggetorp har vi ett ambulerande team som regelbundet löser av arbetslag vilket möjliggör för arbetslagen att reflektera, analysera, planera och dokumentera tillsammans sex halvdagar per termin. Vår specialpedagog är en god resurs i arbetet med att stödja pedagoger och barn. Dessutom arbetar flerspråkiga brobyggare i området vilka har i uppdrag att vara en länk mellan familjen och förskolan.

Just nu söker vi ett antal förskollärare till våra förskolor i området.

Arbetsbeskrivning

Att arbeta som förskollärare på förskolorna i Skäggetorp innebär att vara en del av ett arbetslag som är i ständig utveckling. Här arbetar engagerade, stolta och nyfikna pedagoger med mycket erfarenhet och kompetens. Arbetsklimatet är varmt, öppet och professionellt.

Förskolans övergripande pedagogiska arbete drivs av pedagogiska utvecklingsgrupper, vars syfte är att skapa likvärdighet och sprida kunskap samt goda idéer mellan förskolorna. Dessa grupper leds av förskolornas arbetslagsledare. Arbetslagsledarna ingår i respektive förskolechefs ledningsgrupp.

På förskolorna arbetar pedagogerna Reggio Emilia-inspirerat med att utforma stimulerande, utmanande och trygga lärandemiljöer. Ett arbete som är i ständig utveckling. Områdets förskolor arbetar tematiskt med olika projekt utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

Kvalifikationer

Du har förskollärar-/lärarexamen med behörighet att undervisa i förskola.

Vi söker dig som har:

  • goda pedagogiska kunskaper och är väl förtrogen med förskolans styrdokument
  • förmåga att se alla barn och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar
  • en positiv inställning till att prova nya och utveckla befintliga arbetsmetoder och som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor
  • förmåga att skapa trygghet genom att vara en tillgänglig, inlyssnande och tydlig pedagogisk ledare
  • förmåga att entusiasmera och engagera barnen till en lustfylld och kreativ vistelse på förskolan
  • insikt om och värdesätter föräldrars betydelse för att uppnå en verksamhet som håller hög kvalité.

Är du ny i yrket får du en mentor. Det finns en tydlig handlingsplan för introduktionsperioden.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 9 april 2017