Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Slaka och Skeda UddeSista ansökningsdatum: 2017-05-30
Referensnummer: 152092

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Pia Bruhn, 013-26 34 08

Ansök här!

Arbetsbeskrivning

Vi söker nyfikna och reflekterande förskollärare till våra förskolor i Slaka och Skeda Udde.

Vill du bli vår nya kollega och arbeta i ett spännande område i ständig utveckling? 

Hela förskoleområdet arbetar utifrån ett övergripande tema som mynnar ut i olika projekt på varje förskola, där barns nyfikenhet och delaktighet är viktiga värden.

En förutsättning för vårt projekterande arbetssätt är pedagogisk dokumentation. Genom den reflekterar vi för att upptäcka och fånga barnens nyfikenhet, frågor och förändrade kunnande. Detta ligger sedan till grund för hur vi utmanar barnen i sitt fortsatta lärande och utvecklar verksamheten vidare.

Vi ser den pedagogiska miljön som en viktig del i barns lärande. Du ska dela vår syn på att miljön ska utformas så att den är tillgänglig, tydlig och tilltalande. Miljön ska väcka nyfikenhet, förundran och utmana till utforskande.

Hos oss är det viktigt att barnen ges möjlighet att vara kreativa, utvecklas och förundras genom de hundra språken.

 Som pedagog hos oss får du

 • Introduktionsutbildning i vårt arbetssätt
 • Delta i nätverk med vår pedagogista som nätverksledare
 • 5 kvalitetsdagar/år för arbete med det systematiska kvalitetsarbetet
 • 4 studiedagar/år
 • Kontinuerlig kompetensutveckling
 • Ingå i sammanhang där pedagogista och specialpedagog utmanar våra tankar

Kvalifikationer

Vi söker dig som

 • är en medforskande förskollärare som är nyfiken och vill arbeta med det kompetenta barnet
 • ger barnen möjlighet att formulera egna teorier och hypoteser
 • är van att reflektera eller är villig att öva på detta
 • är nyfiken på andras tankar
 • har ett positivt förhållningssätt
 • har förskollärarexamen 
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 30 maj 2017