Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Förskollärare till Sportvägens förskolaSista ansökningsdatum: 2016-08-14
Referensnummer: 107929

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Marita Skult, 013-206817

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi söker en förskollärare till Sportvägens förskola i Ljungsbro

Förskolorna i Ljungsbro ligger drygt en mil utanför Linköping i en härlig miljö med närhet till Göta kanal, Roxens stränder, hagmarker och skog. Närmiljön är en viktig del i arbetet att inspirera och utmanabarnen i sitt utforskande av omvärlden.

Arbetsbeskrivning

Det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar vår verksamhet och är vägledande i att utveckla bättre arbetsprocesser. Alla pedagoger deltar kontinuerligt i olika former av fortbildning. Kommande läsår är fortbildningen framförallt riktad mot utvecklande av förskolans lärmiljö och integrering av digitala verktyg i verksamheten. Samtliga pedagoger kommer att ingå i ett nätverk och därutöver erbjuds inspirationsträffar inom våra utvecklingsområden.

På Sportvägens förskola arbetar 11 pedagoger och det är ca 55 barn inskrivna. Förskolan är belägen i centrala Ljungsbro, med goda kommunikationsmöjligheter till Linköping. Det finns en stor gård och i närheten finns lekparker, grönområden, Göta Kanal och Ljungsbro bibliotek mm.

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärar-/lärarexamen med behörighet att undervisa i förskolan. Du ska vara väl insatt i de nationella styrdokumenten för förskolan. Som förskollärare ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas.

Du

  • tar ansvar för att stimulera och utmana barnets utveckling och lärande genom att erbjuda en god och föränderlig lärmiljö.

  • har ett utforskande, engagerat och professionellt förhållningssätt där barnets tankar och idéer tas tillvara för att skapa en mångfald i lärandet.

  • har en god relation till barnen som karakteriseras av ömsesidig respekt, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

  • har ett nära samarbete med kollegor och föräldrar.

  • dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar verksamheten. Detta arbete används som underlag i att utveckla förskolans kvalité mot högre måluppfyllelse.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 14 augusti 2016