Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Stationsgatan 5Sista ansökningsdatum: 2017-05-22
Referensnummer: 150105

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Annika Bladh, 013-294624

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Stationsgatan 5 ligger i parkmiljö nära Tannefors sluss. Förskolan är organiserad i två avdelningar, en för de yngre och en för de äldre barnen.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nyfikna, kreativa, kompetenta förskollärare som leder det pedagogiska arbetet så att läroplanens mål och intentioner förverkligas. Det är viktigt att du har ett tydligt barnfokus. Genom ditt förhållningssätt och att du bidrar till att skapa inspirerande och utmanande lärmiljöer så ges barnen förutsättningar för sitt förändrade kunnande. Vårt nystartade utvecklingsområde är teknik där vi bland annat utforskar hur enkel teknik fungerar i vardagen. Vi kommer också att under hösten påbörja arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärarutbildning eller lärarutbildning med inriktning mot förskola som genom ett professionellt förhållningssätt i samverkan med arbetslaget utifrån

Lpfö 98/16 ansvarar för:

  • Att barnen ges utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter, kunskaper och en vilja att använda hela sin förmåga.
  • Att med ett entusiasmerande förhållningssätt ta tillvara barnens nyfikenhet, kreativitet och kompetens.
  • Att vilja utveckla verksamheten och är öppen för nya arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samt sprida kunskap och erfarenheter genom kollegialt lärande.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare så krävs det att legitimation kan uppvisas.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 22 maj 2017