Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Tornhagens förskolaSista ansökningsdatum: 2016-09-25
Referensnummer: 113761

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Ann-Charlotte Jakobsson, 013-205308

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Tornhagens förskolor består av fem förskolor Majahuset, Astrid, Stengården, Kottebo och Lektorshagen. Området växer och här finns stor utvecklingspotential. Områden har närhet till Valla, Gamla Linköping, Rydskogen och inte minst till stadskärnan med exempelvis Stadsbibliotekets stora utbud, detta ser vi som en förmån. Vi har en egen specialpedagog som stöttar ute i verksamheterna. På alla förskolor finns tillagningskök där man till största delen lagar maten från grunden.

Arbetsbeskrivning

Vi söker drivna förskollärare som vill vara med och utveckla Tornhagens förskolor framåt. Vi vill ha förskollärare som tar ett stort ansvar och som är en motor i verksamheten. Du ska gilla utmaningar och ha en positiv inställning till din yrkesroll.

Vi har arbetslagsledare på våra förskolor som tillsammans med förskolechef, biträdande förskolechef och specialpedagog bildar en ledningsgrupp för området. Vi har en tydlig vision och nu tar vi tillsammans med alla medarbetare fram en verksamhetsidé som grundar sig på Vygotskijs tankar. Detta ska skapa ramen för vår spelplan. Innanför linjer och hörnstolpar är det du som engagerad pedagog som spelar matchen och det är ni som arbetslag som skapar det vinnande laget.

I västra skolområdets förskolor pågår just nu en fördjupad pedagogutbildning genomförd av Reggio Emiliainstitutet. Detta ska öka kunskapen och förståelsen för demokrati och inflytande samt ett projekterande arbetssätt.

Vi har jobbat fram ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete och förutom veckovis reflektion har vi varje verksamhetsår fyra kvalitetshalvdagar där vi fördjupar oss i kvalitetsarbetet. Vi har en introduktionsplan för nyanställda och nyexaminerade.

Kvalifikationer

Förskollärarexamen

  • Du är väl förtrogen med våra styrdokument, framförallt läroplanen
  • Du sätter mötet med barnet i fokus och visar tillit till barnens förmågor
  • Du är trygg i att leda och organisera för en utvecklande lärandemiljö
  • Du känner ansvar för ditt eget lärande och din yrkesutveckling
  • Du är kreativt och har nyfiket förhållningssätt
  • Du visar förståelse för den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på och är öppen för att diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden

Vi har valt att i denna rekryteringsprocess genomföra en rekryteringskväll den 6 oktober mellan 17 och 20 på Apotekaregatan 13C där du har möjlighet att träffa flera förskolechefer samtidigt. Har du sökt flera av våra tjänster kommer du under en och samma kväll att bli inbokad på kortare intervjuer hos våra förskolechefer. Du kommer denna kväll också ha möjligheten att besöka flera montrar som vi har satt upp för att du ska kunna få information och inspiration kring hur vi inom Linköpings kommun arbetar i våra förskolor.

Vi bjuder på enklare förtäring under kvällen.

Om du av en eller annan anledning inte kan delta under denna kväll så ber vi dig nämna detta i ditt personliga brev.

Välkommen med din ansökan!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 september 2016