Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

FörskollärareSista ansökningsdatum: 2017-08-06
Referensnummer: 159612

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Karin Karlsson, 013-29 49 76

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi söker dig som vill arbeta på en mindre förskola som också ingår i ett stort sammanhang i område Ryd. Har du ett intresse för odling och hållbar utveckling så är det här förskolan för dig. Förskolan Maskrosen ligger i Jägarvallen och är en mindre förskola med cirka 25 barn i ålder 1 - 5 år.

Förskolan ligger i ett naturskönt område med gångavstånd till skogen, fotbollsplan och isbana. Förskolans gård ger möjlighet till många mötesplatser för barnen. Vi har ett växthus där barnen är aktiva och lära sig om odling från de små fröna till att skörda de egna grönsakerna. Gården och närmiljön ses som ett rum där utforskande föds och frodas. Det finns även en uteateljé där barnen kan skapa med varierande material.

Områdets vision är att "alla ska få bli sitt bästa jag" och det arbetar vi för genom ledord som att; olikheter berikar och att alla har något de kan bidra med. Vi har ett projektinriktat arbetssätt och området har ett gemensamt tema vilket möjliggör att vi kan ge inspiration, stöd och ta lärdom från varandra.

För dig som vill arbeta i Ryd finns;

 • fortbildning i form av nätverk och pedagogisk dokumentation.
 • två pedagogistor som har fokus på de pedagogiska frågorna.
 • en specialpedagog och en processtödjare.
 • ett språkotek och ett återbrukscentrum - Kretslabbet - för kreativitet och lärande, som stärker vårt arbete med hållbara relationer till miljö, plats och personer.

Arbetsbeskrivning

Hos oss kommer du att få:

 • tillsammans med arbetslaget utveckla verksamhetens inom- och utomhusmiljöer för att väcka förundran hos barnen och utmana till maximalt lärande
 • stöd av en pedagogista som ger dig kreativa idéer och vägledning kring material och uttryckssätt
 • utbildning i pedagogisk dokumentation
 • arbeta projektinriktat med samhällets olika aktörer. Övergripande tema i området under det kommande året är ”Hur skapar vi hållbara relationer tillsammans”
 • arbeta med pedagogiska utvecklingsledare och organisationsledare som driver pedagogiska resp. organisatoriska frågor på förskolorna, vilket leder till förverkligande av verksamhetsidén genom fördjupade diskussioner, bättre organisation och större delaktighet
 • delta i pedagogiska nätverk, som hålls av våra pedagogistor i Pedagogernas Hus. Du får utbyta erfarenheter, tankar och utvecklas i din pedagogroll. Där får du lyfta fram dina unika kompetenser och lära av andra
 • ett dynamiskt arbete i mångkulturella områden, där människor från hela världen möts

Kvalifikationer

Förskollärarexamen

Du ska ha god samarbetsförmåga, kunna arbeta självständigt och vara initiativtagande. Det är viktigt att du har en tilltro till barnens förmåga och ett positivt synsätt. Tillsammans med arbetslaget ska du genom diskussioner driva och utveckla det pedagogiska arbetet efter vår verksamhetsidé.

Välkommen med din ansökan. Den kommer att behandlas under v. 32 och anställningsintervjuer genomförs under v. 33. 

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 7 augusti 2017