Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare/Arbetslagsledare förskolan BlåsippanSista ansökningsdatum: 2016-10-31
Referensnummer: 116293

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Eva Edsgården, 013-20 84 59
Charlotta Foucard, 26 3490

Ansök här!

Om arbetsplatsen

T1 förskolor i Linköpings innerstad, söker en arbetslagsledare/förskollärare med tjänstgöringsgrad 100% till förskolan Blåsippan på T1.

Förskolan ligger nära Vallaskogen dit vi ofta går och leker. Det finns en stor innergård med sandlåda, gungor, bandyplan, cykelbana med mera. På baksidan finns en skogsdunge där vi har många möjligheter till lek.

Arbetsbeskrivning

Arbetslagsledaruppdraget motsvarar 10% av tjänsten och som arbetslagsledare representerar du förskolan. Du kommer att ingå i T1 s ledningsgrupp som träffas en gång i veckan och diskuterar lärprocesser, kvalitetsarbete, organisation, fortbildning och strategiska frågor.

Vi erbjuder dig:

 • Delaktighet i en väl fungerande och inarbetad ledningsgrupp
 • Kompetensutveckling
 • Planerings/ reflektionstid
 • 3-4 kvalitetsdagar per läsår
 • 4 studiedagar per läsår
 • Nätverksträffar för kollegialt lärande
 • Generöst friskvårdsbidrag
 • Ändamålsenliga lokaler
 • Engagerade chefer

På förskolan arbetar vi med att stimulera barns utveckling genom att erbjuda lek, lärande och omsorg i åldersindelade grupper. Under verksamhetsåret 2016/2017 kommer vi att ha fokus på dessa prioriterade målområden/ utvecklingsområden:

 • Lärande för hållbar utveckling
 • Värdegrund- Likabehandlingsplan - genus och kulturell mångfald
 • Systematiskt kvalitetsarbete

Som förskollärare ansvarar du för att tillsammans med arbetslaget planera, utveckla, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. 

Vår vision på T1 är att Alla barn och vuxna ska få uttrycka sin tanke och åsikt. På T1:s förskolor blir detta verklighet.

Kvalifikationer

Förskollärarexamen

Vi vill att:

 • Du ska vara väl förtrogen med våra styrdokument - läroplanen
 • Du ska alltid se till barnens bästa och göra skillnad i vardagen
 • Du ska vara trygg i din yrkesroll och se förändringar som något positivt, utmanande och utvecklande
 • Du ska ha ett kreativt och nyfiket förhållningssätt
 • Ditt arbetssätt bör grunda sig på barnens intresse och med lyssnandet i fokus
 • Du ska kunna leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas och som grundas på respekt och samarbete i arbetslaget
 • Du ska delta i det pedagogiska utvecklingsarbetet på enheten
 • Du ska kunna följa upp, kommunicera och dokumentera barnets lärande

För att tjänsten ska kunna gälla tillsvidare så krävs att en legitimation kan uppvisas.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 31 oktober 2016