Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare/barnskötare till förskolan KnektgatanSista ansökningsdatum: 2017-06-20
Referensnummer: 155332

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Inger Collin, förskolechef, 013-20 79 91

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Knektgatan ligger i stadsdelen Berga och gränsar till det nya bostadsområdet Södra Ekkällan. Förskolan ligger i Östra skolområdet i Linköpings kommun. Förskolan har härliga omgivningar med närhet till skog och grönområden. Det finns goda bussförbindelser in till centrala Linköping.

Vi är en förskola med många olika kulturer som berikar vår verksamhet. Vi samarbetar med två andra förskolor i området med anställda brobyggare, flerspråkig personal samt specialpedagog som är ett stöd i det pedagogiska arbetet. Knektgatan är en förskola med fyra avdelningar och tjänsten är på en yngrebarns avdelning.

Vi har en klar utvecklad organisation för att underlätta utvecklingen av barnens lärande. Det innebär bl.a. att vi har olika ansvarsområden, varje arbetslag har en timmes reflektion/vecka, varje arbetslag har 2 kvalitets- och utvecklingsdagar utöver studiedagarna. Vi har en fortbildningsplan med litteraturläsning, fortbildningsdagar m.m.

Planeringstid och reflektionstid är något som är viktigt då det kollegiala lärandet möjliggör utveckling av både verksamheten och sitt eget lärande.

Arbetsbeskrivning

Det är ett vikariat då en av våra förskollärare ska vara föräldraledig. Som personal får du arbeta med kunniga och engagerade pedagoger. Du deltar i alla olika arbetsuppgifter på förskolan.

Förhållningssätt, glädje och fokus på uppdraget i förskolans läroplan är några av de arbetsuppgifter som är viktiga.

Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för det systematiska kvalitetsarbetet vilket innebär att utvärdera, analysera och planera verksamheten. Du driver det pedagogiska arbetet i barngruppen, har ett starkt barnfokus och skapar miljöer som gynnar barns utveckling. För att förskolan ska upplevas positiv av alla är föräldrasamverkan också av stor betydelse.

Tjänsten är ett vikariat 2017-08-07 - 2018-09-01 med ev. förlängning

Kvalifikationer

Förskollärarutbildning, barnskötarutbildning eller likvärdigt. Somalisktalande personal är meriterande.

Vi söker dig som:

  • har goda pedagogiska kunskaper och är väl förtrogen med förskolans läroplan, styrdokument och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten.
  • har positiv inställning till att utveckla och prova nya arbetsmetoder
  • gärna delar med dig av kunskaper och erfarenheter till kollegor
  • har god insikt i värdegrundsarbete och har ett gott förhållningssätt
  • är lyhörd och har förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar
  • har god samarbetsförmåga

Vi vill att du är positiv, glad, lösningsfokuserad och har god förmåga att se möjligheter i arbetet.

Varmt Välkommen med din ansökan!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 20 juni 2017