Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare/barnskötare till Förskolan Vidingsjö bySista ansökningsdatum: 2016-10-11
Referensnummer: 114094

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Anneli Träff, 013-20 79 87

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Vidingsjö by ligger naturnära med gångavstånd till Vidingsjöskogen, grönområden och lekparker och erbjuder en variationsrik och inbjudande ute-och innemiljö för barn och vuxna.

Förskolan är nyrenoverad och har 70 barn i åldern 1-5 år fördelade på 4 avdelningar. På förskolan finns ett tillagningskök med egen kock som lagar god och varierad mat. På förskolan finns ett matråd för barnen för att barnen ska känna delaktighet.

Arbetsbeskrivning

Arbetsklimatet på förskolan är varmt, välkomnande och professionellt. Förskolan kännetecknas av stolta och utvecklingsbenägna pedagoger som genom samverkan, engagemang och flexibilitet skapar lärorika miljöer där barnen får möjlighet att erövra kunskaper och nya erfarenheter i samspel med andra.

Med utgångspunkt från förskolans läroplan (Lpfö98/10) använder vi oss av ett lösningsfokuserat förhållningssätt där vi har fokus på människans möjligheter att bli sitt bästa jag.

Förskolan har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete som drivs av områdets ledningsgrupp bestående av förskolechef och arbetslagsledare från områdets båda förskolor. Vi har ett nära samarbete med områdets specialpedagog för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla barn.

Kunskapen om varje barns utveckling och lärande används som underlag för planering av vad verksamheten ska erbjuda för att stödja och utmana barnen i deras utveckling och lärande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en förskollärarutbildning/barskötarutbildning med behörighet att undervisa i förskola 1-5år.

Du är väl förtrogen med förskolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet. Vi vill att du är professionell och har fokus på förskolans uppdrag.

Du har en vilja att göra skillnad och skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns möjlighet att lära och utvecklas.

Vi söker dig som är:

  • Professionell i din yrkesroll
  • Flexibel och lösningsfokuserad
  • Trygg och stabil och har god självinsikt
  • Positiv i möten med människor
  • Intresserad av att vara med och utveckla vår vision "En förskola att längta till"
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 11 oktober 2016