Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förste förskollärare till Skäggetorps förskolorSista ansökningsdatum: 2016-09-21
Referensnummer: 112770

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Ingela Hultin Sabel, frågor rörande uppdraget, 013-207057
Lena Nilsson, förskolechef, 013-207206
Ewa Westergreen-Karlsson, förskolechef, 013-207271
Linda Östergaard Hansen, förskolechef, 013-294821

Ansök här!

Barn- och ungdomsavdelningen satsar stort på att anställa förste förskollärare i förskolan med tillträde under hösten 2016. Uppdraget riktar sig till dig som har en vilja att utveckla undervisningen inom förskolan.

Om arbetsplatsen

Skäggetorp är ett mångkulturellt område och förskolorna i området fokuserar särskilt på arbetet med barns språkutveckling. Som nyanställd får du en utbildning i områdets språkutvecklande arbets- och förhållningssätt.

På förskolorna arbetar pedagogerna Reggio Emilia-inspirerat med att utforma stimulerande, utmanande och trygga lärandemiljöer. Ett arbete som är i ständig utveckling. Områdets förskolor arbetar tematiskt med olika projekt utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

I Skäggetorp satsar vi på personals kompetensutveckling och kollegialt lärande. Under läsåret kommer vi att arbeta särskilt med att fokusera på fortbildning i form av lokala nätverksgrupper/lärandegrupper.

Arbetsbeskrivning

Som förste förskollärare arbetar du 80 % av din tjänstgöring som förskollärare och 20 % med uppdrag enligt arbetsbeskrivning nedan:

  • Handleda (coacha) och stödja kollegor för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i verksamheten.
  • Vara mentor för blivande förskollärare under pågående utbildning.
  • Vara mentor för barnskötare under pågående intern utbildning.
  • Leda processer som utvecklar kollegialt lärande.
  • Hålla sig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i verksamheten/undervisningen.
  • Verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Alla förste förskollärare kommer att genomgå kompetensutveckling för att ges goda förutsättningar att arbeta med ovanstående uppdrag.

Kvalifikationer

Du har förskollärarlegitimation och flerårig erfarenhet av yrket samt dokumenterat goda vitsord. Med din erfarenhet har du visat på mycket god förmåga att främja barns utveckling och lärande. Du har god insikt i förskoleverksamheten och dess styrdokument.

Särskild lönesättning gäller under förordnandetiden som är upp till tre år.

Du som idag inte har en tillsvidareanställning som förskollärare i Linköpings kommun erbjuds en sådan.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 september 2016