Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förste förskollärare till Hjulsbro/Fredriksbergs förskolorSista ansökningsdatum: 2017-08-06
Referensnummer: 155342

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Maria Trangius Griph, förskolechef, 013-20 59 05
Per Sandsborg, kvalitetskoordinator, 013-29 48 15

Ansök här!

Vi söker nu en positiv och engagerad förste förskollärare till förskolorna i Hjulsbro/Fredriksberg.

Om arbetsplatsen

Området Hjulsbro/Fredriksbergs förskolor består av tre förskolor; Askhagsvägen, Bokhagsvägen och Fredriksbergsvägen 31 och det är till dessa som vi nu söker en förste förskollärare.

Arbetsbeskrivning

Som förste förskollärare arbetar du 80 % av din tjänstgöring som förskollärare och 20 % med nedanstående arbetsuppgifter:

  • Handleda (coacha) och stödja kollegor för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i verksamheten.
  • Vara mentor för blivande förskollärare under pågående utbildning.
  • Vara mentor för barnskötare under pågående intern utbildning.
  • Leda processer som utvecklar kollegialt lärande. Hålla sig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i verksamheten/undervisningen.
  • Verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Alla förste förskollärare kommer att genomgå kompetensutveckling för att ges goda förutsättningar att arbeta med ovanstående uppdrag.

Som förstelärare på Hjulsbro/Fredriksbergs förskolor kommer du att ingå i södra skolområdets nätverk för förste förskollärare. Vår kvalitetskoordinator leder dessa träffar i samverkan med förskolechef.

Kvalifikationer

Du har förskollärarlegitimation och flerårig erfarenhet av yrket samt dokumenterat goda vitsord. Med din erfarenhet har du visat på mycket god förmåga att främja barns utveckling och lärande. Du har god insikt i förskoleverksamheten och dess styrdokument.

Särskild lönesättning gäller under förordnandetiden som är upp till tre år.

Du som idag inte har en tillsvidareanställning som förskollärare i Linköpings kommun erbjuds en sådan.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 6 augusti 2017