Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förste förskollärare till team i SkäggetorpSista ansökningsdatum: 2017-04-09
Referensnummer: 142254

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Lena Nilsson, 013-20 72 06
Ewa Westergreen Karlsson, 013-207271
Linda Östergaard Hansen, 013-294821

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Är du en av Östergötlands vassaste förskollärare så är det dig vi söker! Vi har startat ett helt nytt teamkoncept i Skäggetorp och behöver fyra förste förskollärare som i ett team bestående av sex personer kommer arbeta med att stötta och utveckla arbetslagen. I teamet kommer ni kunna bolla idéer, testa nya metoder och med varandras stöd och erfarenhet lösa problem och hitta nya möjligheter att möta utmaningar.

Skäggetorp är ett växande och mångkulturellt område med både utmaningar och möjligheter. Här finns stor potential för nytänkande och utveckling när det gäller det pedagogiska arbetet. Förskolorna arbetar temainriktat i olika projekt utifrån prioriterade fokusområden och utifrån barnens intressen och nyfikenhet. I Skäggetorp satsar vi på personalens kompetensutveckling och kollegialt lärande. Under läsåret kommer vi att arbeta särskilt med att fokusera på fortbildning i form av lokala nätverksgrupper/lärandegrupper.  

Arbetsbeskrivning 

Som förste förskollärare arbetar du 80 % av din tjänstgöring som förskollärare och 20 % med uppdrag som att handleda och stödja kollegor i utvecklings- och kvalitetsarbete, vara mentor för blivande förskollärare samt leda processer som utvecklar kollegialt lärande.

Du ska även hålla dig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i verksamheten/undervisningen på en vetenskaplig grund. Vi kommer också utbilda alla förste förskollärare för att ge de allra bästa förutsättningarna att utvecklas.

Kvalifikationer

Till det här teamet söker vi de allra bästa.

Du har förskollärarlegitimation och flerårig erfarenhet av yrket samt goda vitsord. Med din erfarenhet har du visat på mycket god förmåga att främja barns utveckling och lärande. Du har god insikt i förskoleverksamheten och dess styrdokument.

Har du inte en tillsvidareanställning som förskollärare i Linköpings kommun kommer du erbjudas en sådan. Särskild lönesättning gäller under förordnandetiden som är upp till tre år.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 9 april 2017