Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förste förskollärareSista ansökningsdatum: 2017-08-06
Referensnummer: 159783

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Ulla Carlsson, 013-20 68 78

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Kom och arbeta på Kakburkens förskola!  Vi söker nu en förste förskollärare med fokus på specialpedagogiska frågor.

Till Ryd hör också förskolorna Junibacken, Dygnet Runt verksamhet och en familjecentral.

Som anställd hos oss kommer du få ständig fortbildning, då du ingår i områdets nätverk. Området har två pedagogistor som har fokus på de pedagogiska frågorna, och har också tillgång till en specialpedagog och en processtödjare. Det finns dessutom ett språkotek, dvs ett språkbibliotek och ett Kretslab med återvinningsmaterial som stärker vårt arbete med hållbara relationer till miljö, plats och personer.

Arbetsbeskrivning

Som förste förskollärare ska du ha ett stort intresse inom det specialpedagogiska området. Du ska kunna coacha och inspirera din kollegor, kunna arbeta självständigt och vara initiativtagande. Vi vill också att du har en tilltro till barnens förmåga och ett positivt synsätt. Tillsammans med arbetslaget ska du genom diskussioner driva och utveckla det pedagogiska arbetet efter vår verksamhetsidé.

Hos oss kommer du att;

  • utveckla verksamhetens inom- och utomhusmiljöer tillsammans med ditt arbetslag, för att väcka förundran hos barnen och utmana till maximalt lärande
  • få hjälp av en pedagogista/ateljérista som ger dig kreativa idéer, och vägledning kring material och uttryckssätt
  • få utbildning i pedagogisk dokumentation
  • arbeta projektinriktat med samhällets olika aktörer. Övergripande tema i området under det kommande året är ”Berättandet”.
  • arbeta med pedagogiska utvecklingsledare och organisationsledare som driver pedagogiska och organisatoriska frågor på förskolorna, vilket leder till förverkligande av verksamhetsidén genom fördjupade diskussioner, bättre organisation och större delaktighet
  • delta i pedagogiska nätverk, som hålls av våra pedagogistor i Pedagogernas Hus. Du får utbyta erfarenheter, tankar och utvecklas i din pedagogroll. Där får du lyfta fram dina unika kompetenser och lära av andra.
  • delta i ett dynamiskt arbete i mångkulturella områden, där människor från hela världen möts

 

Kvalifikationer

Förskollärarexamen och med ett stort intresse för specialpedagogiska frågor.

Välkommen med din ansökan. Vi kommer att behandla den under v. 32 och genomföra anställningsintervjuer under v.33.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 7 augusti 2017