Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förstelärare åk 1Sista ansökningsdatum: 2017-06-02
Referensnummer: 151499

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Monika Shaffeir, 013-20 75 10

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Atlasskolan ligger på Garnisonen och vi har nära till det mesta. Vi är en F- 6 skola med elever både från närområdet och från hela kommunen. Skolan har en internationell prägel och vår inriktning är språk. Våra elever har utökat antal lektioner i engelska i alla årskurser. Undervisning i engelska ingår inte i denna tjänst. Alla elever som vill kan också få pröva på spanska som elevens val redan från årskurs 1. Från och med årskurs 4 börjar våra elever läsa moderna språk; franska, tyska och spanska. Det är vi ganska ensamma om att erbjuda i Sverige - och det fungerar alldeles utmärkt! På skolan finns också en sektion med brasilianska elever vars föräldrar är tillfälligt engagerade i SAAB:s projekt med JAS Gripen. Sedan flera år tillbaka har vi också två engelska sektioner för barn vars föräldrar gästföreläser eller gästforskar i Sverige. Alla klasser på skolan läser efter svenska styrdokument och undervisningsspråket är svenska. Våra elever har goda resultat och personalen är entusiastisk och utvecklingsinriktad. Våra högsta värden är trygghet och arbetsglädje för både elever och personal.

Arbetsbeskrivning

Vara mentor och klasslärare för en årskurs 1. Vi har fokus på samarbete och kollegialt lärande. Det innebär att du kommer att samarbeta med kollegan i parallellklassen, specialläraren samt med resurspersoner från fritidshemmet. Som förstelärare har du också ett uppdrag att utveckla verksamheten tillsammans med skolledning och kollegor.

Kvalifikationer

Lågstadielärare med behörighet i svenska, matematik, SO- och NO- ämnen, gärna med erfarenhet av läsinlärning och grundläggande taluppfattning. Vi vill att du är nyfiken och utvecklingsbenägen samt engagerad i skolan som framtidsorganisation.  

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 2 juni 2017