Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förstelärare år 1-3 till VidingsjöskolanSista ansökningsdatum: 2016-11-10
Referensnummer: 119646

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Christina Bradley-Ireman, 013-207899

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vidingsjöskolan – en skola att längta till.

På Vidingsjöskolan finns kompetent, erfaren och engagerad personal som arbetar tillsammans för att ge våra 350 elever i åk F-6 förutsättningar att utveckla sina förmågor och färdigheter. Vi vill att eleven ska vara i fokus och genom att använda olika metoder och varierade arbetssätt försöker vi anpassa undervisningen till varje individs behov och därmed skapa en stabil grund för ett livslångt lärande.

Vidingsjöskolan är en F-6 skola som ligger i en vacker omgivning i den sydöstra delen av Linköping, fem kilometer från city. Vi har naturen runt knuten och erbjuder natursköna strövområden, med bland annat en s.k skolskog som används mycket av skola och fritidshem.

Arbetsbeskrivning

Du har en grundbefattning som tillsvidareanställd lärare med ett visstidsförordnande som förstelärare. Du har ett lönetillägg med 5000 kr/månad under förordnandetiden.

Vi arbetar även aktivt med samverkan mellan både mellan lärarna och eleverna, men också mellan hem och skola, för att ge eleverna en trygg grund att stå på då vi ser att det ger oss förutsättningar att vara en bra skola.

Det är först när trygghet och kunskap går hand i hand som vi verkligen kan tala om en skola att längta till. Om du liksom vi uppskattar samverkan, kunskap och trygghet är du välkommen att söka till oss på Vidingsjöskolan - där glädje och kreativitet ger eleverna en skola att längta till!

Som förstelärare arbetar du i skolan på uppdrag av rektor som också är chef. Uppdraget innebär att arbeta för att utveckla verksamheten för att öka måluppfyllelsen.

Förutom uppdraget som lärare vill vi att du som förstelärare även:

 • arbetar med att förbättra elevernas studieresultat
 • arbetar för att utveckla undervisningen på ett systematiskt och professionellt sätt
 • leder processer som utvecklar kollegialt lärande
 • håller dig underrättad om aktuell forskning och verkar för att denna används i undervisningen
 • verkar för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation för undervisning i 1-3 i sv, ma, so och no.

Vi vill även att du;

 • har förmågan att se elevers olika behov
 • ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och ge eleverna möjlighet att nå sina mål
 • drivs av en vilja att se möjligheterna till förbättringar, där målen för verksamheten är tydliga och eleven alltid finns i fokus.
 • har lätt för att arbeta i arbetslag då samarbete är en viktig del i arbetet på skolan.
 • tar egna initiativ till skolans utveckling så att du känner dig delaktig och stolt över vår verksamhet.

Du har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning och din erfarenhet visar på mycket god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. Du har ett intresse för den undervisningsnära forskningen kring ovanstående ämnen och god omvärldsbevakning. Du har ett starkt intresse för att utveckla den pedagogiska undervisningen och en vilja att utveckla lärarkollegor och elever. 

Vill att du i ditt personliga brev:

 • anger exempel på samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat
 • anger exempel på hur du har utvecklat undervisningen (din egen undervisning och/eller undervisningen på din skola)
 • beskriver hur du vill utveckla undervisningen om du får detta uppdrag s
 • kickar med dokumenterade vitsord/styrkta referenser 

Välkommen att söka till oss på Vidingsjöskolan!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 10 november 2016