Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förstelärare i fritidshem HarvestadsskolanSista ansökningsdatum: 2017-05-10
Referensnummer: 147821

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Jenny Linde, 013-208894

Ansök här!

Om arbetsplatsen 

Harvestadsskolan är en nybyggd skola i södra delarna av Linköping och vi fortsätter att växa. Vill du vara med att utveckla och bygga nytt, då är Harvestadsskolan platsen för dig! Vi söker nu en förstelärare fritidshem. 

Arbetsbeskrivning

Som förstelärare på Harvestadsskolan är du utmanaren, uppmuntraren och utvecklaren. Det innebär att du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och att du tycker om att se elever och kollegor växa och utvecklas. Du anser att systematiskt kvalitetsarbete är självklart och du drivs av att vara en del av skolutvecklingen.

  • Du är en självklar del i att skapa goda rutiner och ett framåtsyftande arbetssätt för vår fritidshemsverksamhet.
  • Du utgår från gällande styrdokument och brinner för att synliggöra lärandet och för att hitta kreativa vägar för detta. 
  • Du ingår i skolans utvecklingsgrupp tillsammans med förstelärare, fokusbibliotekarie, utvecklingsledare och skolledning.
  • Du driver utvecklingsarbetet i fritidshemmet tillsammans med skolledning.
  • Du har också två arbetslagsledare för våra fem avdelningar som närmsta kollegor och bollplank.

Uppdraget som förstelärare innebär ett lönetillägg på 3000kr/ månad samt att 10% av din arbetstid viks till utvecklingsfrågor. Som förstelärare arbetar du på uppdrag av rektor som också är din chef. 

Kvalifikationer

Du är fritidspedagog eller grundlärare fritidshem. Du har en särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat och har ett stort intresse av att utveckla undervisningen i fritidshemmet. I ditt arbete sätter du elevernas kunskapsutveckling i fokus och du har ett starkt intresse i den undervisningsnära forskningen samt en god omvärldsbevakning kring fritidshemmet.

  • Du är ansvarstagande, lyhörd och har förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar.
  • Du har förmågan att entusiasmera och engagera och ser inte uppkomna problem som ett hinder utan en utmaning som du vill hitta en lösning på.
  • Du har förmåga att samarbeta och delta aktivt i arbetslag samt har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever och föräldrar.
  • Du drivs av en vilja att se möjligheter till förbättringar både för verksamheten, för dig själv och för eleven. 

Vår vision är Harvestadsskolan, kunskap, trygghet och glädje för alla, hela dagen. Tror du att detta passar dig så önskar vi att du söker till oss. 

Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 10 maj 2017