Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förstelärare i fritidshem till Skolområde NorraSista ansökningsdatum: 2016-09-18
Referensnummer: 112757

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Patrik Landström, skolområdeschef, 013-262653
Conny Oskarsson, rektor Ljungsbro skola, 013-206737
Therese Andersson, rektor Nygårdsskolan, 013-263817
Karin Ström, rektor Nykils skola, 013-205856

Ansök här!

Som ett led i att fortsätta utveckla fritidshemmens verksamhet inrättas nu 20 tjänster i Linköpings kommun som förstelärare i fritidshem med tillträde under hösten 2016. Uppdraget riktar sig till dig som har förmåga och intresse av att utveckla undervisningen inom fritidshemmen.

Om arbetsplatsen

Placering av tjänsterna som förstelärare i fritidshem inom Norra skolområdet kommer att vara på nedanstående skolor.

  • Ljungsbro skola
  • Nygårdsskolan
  • Nykils skola
  • Vikingstads skola
  • Vreta Kloster skola

Mer information om fritidshemsverksamheten på respektive skola hittar du på linkoping.se

Arbetsbeskrivning

Uppdraget innebär att arbeta för att utveckla undervisningen inom fritidshemmen. Förutom uppdraget som lärare fritidshem/fritidspedagog gäller följande generella uppdrag för förstelärare i fritidshem.

  • Handleda (coacha) och stödja kollegor för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i verksamheten.
  • Vara mentor för blivande lärare fritidshem/fritidspedagoger under pågående utbildning.
  • Leda processer som utvecklar kollegialt lärande.
  • Hålla sig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i verksamheten/undervisningen.
  • Verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Tid för uppdraget kommer att avsättas i dialog med ansvarig rektor, dock minst 10 % av arbetstiden.

Alla förstelärare i fritidshem kommer att genomgå kompetensutveckling för att ges goda förutsättningar att arbeta med ovanstående uppdrag.

Kvalifikationer

Du har behörighetsgivande examen och lärarlegitimation, flerårig erfarenhet av yrket samt dokumenterat goda vitsord. Du har visat på mycket god förmåga att främja elevers utveckling och lärande och har god insikt i fritidshemsverksamheten och dess styrdokument.

Särskild lönesättning gäller under förordnandetiden.

Du som idag inte har en tillsvidareanställning som lärare fritidshem/fritidspedagog i Linköpings kommun erbjuds en sådan.

Vi ber att du anger vilken/vilka skolor din ansökan avser.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 18 september 2016